Forskning på nasjonal lederutdanning for styrere og ledelse av barnehager

Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om styrerutdanningen for barnehageledere og i hvilken grad den bidrar til utvikling og endring av ledelsesespraksis i tråd med formålet med studiet. Ønsket er å mer kunnskap om hvordan lederutdanningen setter avtrykk i praksis.

Prosjektledelse

Ragnhild Steen Jensen

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Prosjektperiode

mars 2021
desember 2024