JPI MJBL - Engagement - including the elderly's participation in work and working life

Forskningsrådet deltar sammen med Arbeids- og sosialdepartementet i Joint Programme Initiatives (JPI) innenfor området "More Years, Better Lives".

Som en del av JPI-programmet "Demographic Change, Equality and Wellbeing" har forskningsrådet påtatt seg å følge opp temaet: Engagement - including the elderly's participation in work and working life. I den forbindelse har Fafo fått i oppdrag å utarbeide et policynotat som oppsummerer forskningen og kunnskapsbehovet på feltet i Europa. Som en del av forarbeidet arrangere et utvalg workshops. Policynotatet presenteres på en internasjonal konferanse i oktober 2018 i regi av JPI.

T. Midtsundstad har hovedansvaret for policynotatet, mens A. I. Hilsen har hovedansvar for workshopen.Oppdragsgiver(e)

Norges Forskningsråd


Forskningstema

Seniorpolitikk

Pensjon


Prosjektperiode

februar 2018
oktober 2018