Strukturell, kulturell og sosial integrering av ungdom

Komparativ studie av sosial mobilitet og integrasjon blant unge med innvandrerbakgrunn, basert på CILS-studier i Norge, Sverige og England.

Prosjektledelse

Jon Horgen Friberg

Prosjektdeltaker(e)

Jon Horgen Friberg

Eksterne forskere

Carina Mood
Janne Jonsson
Are Skeie Hermanses

Oppdragsgiver(e)

Universitetet i Stockholm

Forskningstema

Barn av innvandrere

Prosjektperiode

mars 2020
desember 2023