Kinas nasjonale innsats for å oppnå bærekraftsmålene

Fafo skal se på Kinas nasjonale innsats for å implementere Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål.

Vi konsentrerer oss om to temaområder: Innovasjonsdrevet utviklingsstrategi, og politisk organisering og reform knyttet til utviklingsmål.

Oppdraget inkluderer to temarapporter, og Fafo vil være vertskap for et åpent arrangement om Kina og bærekraftsmålene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2018
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Utenriksdepartementet

Bærekraftsmål