Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker?

Regjeringen ønsker å endre lovverket, for å få søndagsåpne butikker. Dette betyr arbeid også i bakenforliggende ledd, som produserer, lagrer og frakter varer ut til butikkene. I dette prosjektet skal det samlede arbeidskraftsbehovet kartlegges.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2015:03
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt

Prosjektledelse

Bård Jordfald

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald

Oppdragsgiver(e)

LO

Handel og kontor i Norge

Prosjektperiode

2014