Fullførte prosjekter

Bruk av tariffavtalenes kompetansebestemmelser

Tema for prosjektet er partenes erfaringer og synspunkter når det gjelder hvordan avtalebestemmelsene om kompetanse brukes. Prosjektet bygger på informantintervjuer innen et utvalg tariffområder.

Prosjektleder

Niri Talberg

Prosjektdeltaker(e)

Niri Talberg

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

september 2018