Fullførte prosjekter

Bruk av tariffavtalenes kompetansebestemmelser

Tema for prosjektet er partenes erfaringer og synspunkter når det gjelder hvordan avtalebestemmelsene om kompetanse brukes. Prosjektet bygger på informantintervjuer innen et utvalg tariffområder.

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

2018