Fullførte prosjekter

Den lønnsmessige betydningen av tjenestepensjoner

Utredning om den lønnsmessige betydningen av tjenestepensjoner.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 475
Geir Veland og Tove Midtsundstad

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Akademikerne

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

november 2004
desember 2005