Eurofond 2014-2018 Nasjonal korrespondent

Nasjonal korrespondent for Norge på temaområdene arbeidslivsrelasoner og omstillinger 2014-2018.

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristine Nergaard

Eksterne forskere

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

februar 2014
februar 2018