Evaluering av Husbankens kommunesatsing; Boligsosial utvikling


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:51
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand

Prosjektledelse

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Kommunal- og Moderninseringsdepartementet

Prosjektperiode

2014