Evaluering av ALLEMED

ALLEMED er et informasjons- og handlingsverktøy som er utviklet av Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU).

Hensikten er å hjelpe frivillige organisasjoner og kommuner i arbeidet med å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av deres økonomiske situasjon. I løpet av høsten 2018 skal ALLEMED implementeres i 40 norske kommuner. Fafo skal evaluere prosjektet på oppdrag av NDFU. Formålet er å få mer kunnskap om hvordan ALLEMED-verktøyet fungerer, og hva som eventuelt kan gjøres for å forbedre det.

Prosjektledelse

Jon Helgheim Holte

Prosjektdeltaker(e)

Jon Helgheim Holte

Oppdragsgiver(e)

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap (NDFU)

Forskningstema

Levekår og fattigdom

Prosjektperiode

juli 2018
februar 2019