Internopplæring i varehandelen

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Hovedorganisasjonen Virke

Prosjektperiode

2013