JPI MJBL - Engagement - including the elderly's participation in work and working life

Forskningsrådet deltar sammen med Arbeids- og sosialdepartementet i Joint Programme Initiatives (JPI) innenfor området "More Years, Better Lives".

Som en del av JPI-programmet "Demographic Change, Equality and Wellbeing" har forskningsrådet påtatt seg å følge opp temaet: Engagement - including the elderly's participation in work and working life. I den forbindelse har Fafo fått i oppdrag å utarbeide et policynotat som oppsummerer forskningen og kunnskapsbehovet på feltet i Europa. Som en del av forarbeidet arrangere et utvalg workshops. Policynotatet presenteres på en internasjonal konferanse i oktober 2018 i regi av JPI.

T. Midtsundstad har hovedansvaret for policynotatet, mens A. I. Hilsen har hovedansvar for workshopen.

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Norges Forskningsråd

Forskningstema

Seniorpolitikk
Pensjon

Prosjektperiode

februar 2018
oktober 2018