Fullførte prosjekter

Lærevilkårsmonitoren 2008

Fafo skal analysere Lærevilkårsmonitoren 2008 og monitordata fra tidligere år for å vise utviklingen av lærevilkår over tid, for arbeidslivet som helhet og for ulike næringer og grupper i arbeidslivet.

Fafo skal analysere Lærevilkårsmonitoren 2008 og monitordata fra tidligere år for å vise utviklingen av lærevilkår over tid, for arbeidslivet som helhet og for ulike næringer og grupper i arbeidslivet.

Prosjektledelse

Torgeir Nyen

Prosjektdeltaker(e)

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Kunnskapsdepartementet

Prosjektperiode

oktober 2007
mai 2009