LHBT i arbeidslivet


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2013:25
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter
En kunnskapsgjennomgang

Prosjektledelse

Arne Backer Grønningsæter

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Barne-, ungd.- og familiedirektoratet

Prosjektperiode

2013