Fullførte prosjekter

Mellom grasrot og anbudsregime

Prosjektet skal undersøke hvordan ideelle virksomheter håndterer og påvirkes av anbudsprosesser.

Prosjektleder

Inger Marie Hagen

Prosjektdeltaker(e)

Nerina Weiss

Oppdragsgiver(e)

Virke

Prosjektperiode

mai 2019
oktober 2019