Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet

Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis? Kravene til språkkompetanse varierer mellom yrkesgrupper og hva slags arbeid man har. Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har ikke rett på norskopplæring. I dette prosjektet vil Språkrådet vite mer om språkutfordringer, opplæring og hvordan dette håndteres ute på arbeidsplassene.

Prosjektledelse

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

Språkrådet

Prosjektperiode

august 2019
juni 2020