Seniorer i industrien

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i industrien, herunder deres tilpasning til pensjonsreformen.

Vi ser på hvordan det er å være senior i denne næringen, hvordan de opplever arbeidshverdagen, hvilke utfordringer de har (som seniorer), hvilke utviklingsmuligheter de opplever i yrket, om de opplever anerkjennelse, hvordan de opplever arbeidsmiljø og ledelse, hvor lenge seniorene normalt er i arbeid, hvor mange som kombinerer pensjon og arbeid og hvorfor. Med andre ord, om industrien oppleves som et godt sted å være i seinkarrieren, og hva potensialet er for stå lenge i arbeid og hvilken betydning pensjonsreformen har i den sammenheng.

Dette gjøres ved å oppsummere tidligere forskning og statistikk, analysere registerdata, og ved å gjennomføre et utvalg kvalitative intervjuer med seniorene i næringen.


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2018:34
Tove Midtsundstad


Publisering

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten
Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk
Pensjon

Prosjektperiode

november 2017
november 2018