Fullførte prosjekter

Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002-2012


Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:35
Roy A. Nielsen
Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad
Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Forskningstema

Pensjon

Prosjektperiode

august 2013
august 2014
81955