Fullførte prosjekter

Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET (TRACK-VET)

Prosjektet handler om hvordan tverrgående nøkkelkompetanser, som entreprenørkompetanse, sosiale ferdigheter og initiativ- og demokratikompetanse, blir utviklet, vurdert og validert i fagopplæringssystemet.

Målet med prosjektet er å innhente kunnskap for nasjonale myndigheter, EU-organer og sentrale interessenter som er involvert i politikkutforming for utvikling, vurdering og validering av tverrgående nøkkelkompetanser. Prosjektet TRACK-VET er finansiert av EU gjennom Erasmus+.

Prosjektet gjennomføres som et partnerskap mellom syv institusjoner: Fafo, Austrian Institute for Research on Vocational Training, French Centre for Research on Qualifications, National Institute for Certified Educational Measurements i Slovakia, Matej Bel University Banska Bystrica, National Centre for Education in Latvia, og Warsaw School of Economic (prosjektleder).  

Prosjektet løper fra september 2017 til april 2020. Mer informasjon om prosjektet blir snart tilgjengelig på prosjektets nettside: track-vet.eu.

Prosjektledelse

Kaja Reegård

Oppdragsgiver(e)

Erasmus+ Horacy Debowski, SGH, Warsawa

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

oktober 2017
september 2020