Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Tove Midtsundstad
Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

FARVE

Forskningstema

Seniorpolitikk
Pensjon

Prosjektperiode

april 2010
mai 2015