Prosjekter
Foreldreveiledning til særskilte målgrupper

04. oktober 2016

Hvordan virker et allment innrettet foreldreveiledningsprogram basert på International Child Development Program, når det rettes mot foreldre i asylmottak og foreldre som frykter at deres ungdom trekkes mot radikale miljøer? Det er tema for et prosjekt som Silje Sønsterudbråten (bildet) og Beret Bråten utfører på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.