Redigere egne sider på fafo.no

Dette er startsiden for Fafos interne sider. Herfra kan du

Klikk på et valg i menyen på høyre side for å gå til de ulike alternativene. Menyen inneholder i tillegg en del dokumentasjon om bruken av ZOO, som er den Joomla-komponenten som er brukt for å bygge opp disse sidene.

Norsk og engelsk språkversjon
ZOO-komponenten håndterer språkversjoner på en avansert men enkel måte: Når du redigerer en artikkel vil du se at noen felt kommer i både norsk og engelsk versjon, mens andre kun vises én gang. Typiske eksempler er:

Merk følgende: Dersom et felt er definert for henholdsvis norsk og engelsk versjon vil følgende skje hvis brukeren skifter språk:

Dersom f.eks. en prosjektbeskrivelse kun forekommer på norsk, og man ikke ønsker å oversette denne til engelsk, er det mulig å skrive noe slikt som «Project details in Norwegian only, please contact the project leader for further details».

Skriv ut: