Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Bok- og tidsskriftartikler

Mette Wik, Tewodros Aragie Kebede, Olvar Bergland andStein T. Holden

On the measurement of risk aversion from experimental data

Applied Economics

Mira Sletten, Anders Bakken og Tone Fløtten

Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida

Tidsskrift for Ungdomsforskning

Jon Rogstad

Diskriminering som erfaring

Søkelys på arbeidsmarkedet

Jon Erik Finnvold og Jørgen Svalund

Blanda resultater av fastlegereforma

Kjelvik, J. og Svalund, J.

Helse

Samfunnspeilet

Tone Fløtten

Hvordan har de fattige det?

Samfunnsspeilet

Tone Fløtten

Fattigdom i en velferdsstat

Tidsskrift for velferdsforskning
<<  46 47 48 49 50 [5152 53 54 55  >>