Artikler og bokkapitler

Rapportsøk

Ansattes styrerepresentanter

Inger Marie Hagen

2002

Forskningstema: Lokalt partssamarbeid

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen

Ansattes styrerepresentanter