Avhandlinger

Rapportsøk

Hvem får lån i Husbanken?

Anne Britt Djuve

1991

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve

Hvem får lån i Husbanken?