Bøker

Rapportsøk

European Social Models from Crisis to Crisis
Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

2015

Les mer / Read more

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik

European Social Models from Crisis to Crisis