Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

Jon Rogstad og Monica Lund

Den demokratiske utfordring

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

Torgeir Nyen

Hvis jobben krever det
En analyse av sammenhengene mellom krav til basisferdigheter, faktiske basisferdigheter og deltakelse i læringsaktiviteter i norsk arbeidsliv

Magne Bråthen, Jørn Ivar Hamree og Trond Pedersen

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak
Beskrivende analyse av deltakerne i 2002 og forslag til ny evalueringsmetode

Jørgen Svalund

Helse
<<  16 17 18 19 20 [2122 23 24 25  >>