Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark"

Ketil Bråthen og Berit Bakken

Fafo-notat 2012:05

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen

I 2009 tok NAV Hedmark sammen med de regionale partene fra LO, NHO og KS samt Legeforeningen i Hedmark initiativ til prosjektet «Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark». Den overordnede hensikten med prosjektet var å bidra til reduksjon i sykefraværet i fylket. God sykmeldingspraksis krever samhandling mellom flere aktører, blant annet arbeidstaker, arbeidsgiver, sykmelder og NAV. Gjennom prosjektet ønsket NAV å prøve ut metoder og modeller som skal bidra til god samhandling mellom aktørene. Prosjektet pågikk fra august 2009 og ut desember 2011 og ble gjennomført i kommunene Elverum, Hamar, Kongsvinger, Ringsaker og Stange. Fafo har på oppdrag fra NAV Hedmark evaluert dette prosjektet. Evalueringen baserer seg på intervjuer med fastleger, NAV og virksomheter, spørreundersøkelser til leger og virksomheter samt analyse av relevante dokumenter.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 10151