• Fafo-notat 2012:04
  • Bård Jordfald

Privat tjenesteyting

  • Fafo-notat 2012:04
 

Dette notatet er utarbeidet for LO, som et forprosjekt innenfor privat tjenesteyting. Notatet ser nærmere på utviklingstrekk, utfordringer og kunnskapsbehov for sektoren og tar utgangspunkt i seks spesifikke problemstillinger som blir besvart kronologisk. Notatet avsluttes med noen kommentarer fra Fafo.

  • Publisert: 3. januar 2012
  • Ordrenr. 10150
  • ISBN
    ISSN 0804-5135