Syk og misforstått?
En kartlegging av erfaringene til 71 minoritetsspråklige pasienter ved Ulleval sykehus

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen

Fafo-notat 1998:12

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Dette notatet er skrevet på oppdrag for Ullevål Sykehus. I notatet presenteres informasjon som er innhentet gjennom intervjuer med 71 minoritetsspråklige pasienter ved Ullevål Sykehus.

Undersøkelsen ble betydelig mindre omfattende enn opprinnelig planlagt. Vi mener likevel at materialet gir et viktig bidrag til forståelsen av hvordan det oppleves å være pasient for personer med minoritets-bakgrunn. Følelsen av litenhet og avmakt kan være påtrengende for noen og enhver når helsen skranter og en må legge sin skjebne i andres hender. For etniske minoriteter kommer opplevelsen av kulturforskjeller og språkproblemer i tillegg til de problemene vi alle kan oppleve i møtet med helsevesenet. Dette er den første norske undersøkelsen av språklige minoriteters møte med helsevesenet som baserer seg på informasjon innhentet fra pasientene selv. 

Utgitt: 1998 Id-nr.: 607