En fot innenfor?
Integrering og samfunnsdeltakelse blant kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann

Marjan Nadim og Marianne Tveit

Fafo-rapport 2009:19

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Formålet med denne rapporten er å se på integrering og samfunnsdeltakelse hos kvinner som har innvandret til Norge gjennom ekteskap med en norsk mann. Vi undersøker både hvordan kvinnene selv og deres ektemenn opplever sin situasjon, og hvordan kommunene jobber med denne innvandrergruppen. I rapporten ser vi nærmere på kvinnenes sosiale nettverk, språk og språkopplæring, arbeid, økonomi og informasjon. Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20109