Evaluering av Næringslivets fadderordning og praksisplasstiltaket

Line Eldring og Jens B. Grøgaard

Fafo-rapport 194

Nettutgave

Arbeidsmarkedstiltak har vært et sentralt virkemiddel i kampen mot arbeidsledigheten på 1990-tallet. Denne undersøkelsen tar for seg to tiltak som i hovedsak har vært rettet mot ungdom; praksisplasstiltaket og Næringslivets fadderordning. Praksisplasstiltaket har eksistert i en årrekke, mens Næringslivets fadderordning ble etablert i samarbeid mellom Næringslivets hovedorganisasjon og arbeidsmarkedsetaten i 1993. Rapporten presenterer resultatene fra en undersøkelse blant deltakere på de to tiltakene i 1994, samt blant personer som var helt arbeidsledige i samme periode. Prosjektet er utført på oppdrag av Arbeidsdirektoratet, og rapporten tar blant annet opp følgende temaer og spørsmål:

  •     Tiltakenes utforming og innhold
  •     Hvem rekrutteres til tiltakene?
  •     Fremmedspråklige tiltaksdeltakere
  •     Hvordan har det gått med deltakerne i ettertid?
  •     Påvirkes sjansen for å få jobb av tiltaksdeltakelsen?

Utgitt: 1996 Id-nr.: 194