Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven
Første funksjonsperiode 2006–2008

Mona Bråten

Fafo-rapport 2009:03

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Denne rapporten evaluerer tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven.
Tvisteløsningsnemnda ble etablert etter forslag fra Arbeidslivslovutvalget, og har vært virksom fra 1. januar 2006. Nemnda er et selvstendig forvaltningsorgan, administrativt underlagt Arbeids- og inkluderings-departementet. Arbeidstilsynet er sekretariat for nemnda.
Opprettelsen av tvisteløsningsnemnda hadde en konkret begrunnelse i å etablere et organ med betryggende rettssikkerhet og samtidig høy beslutnings­hastighet. Det er disse to hovedmålsettingene som danner utgangspunktet for denne evalueringen. Rapporten tar for seg ulike sider ved tvisteløsnings­nemnda og vurderer hvordan nemnda – etter nesten tre års funksjonstid – innfrir i forhold til målsettingene og intensjonene som ble lagt til grunn ved etableringen.

Utgitt: 2009 Id-nr.: 20093