Modell i förändring. Landrapport om Sverige
NordMod2030. Delrapport 8

Tomas Berglund & Ingrid Esser

Fafo-rapport 2014:10

Nettutgave

Forskningstema: Den nordiske modellen

Forskere på Fafo: Tomas Berglund, Ingrid Esser

Denne rapporten skildrer den svenske velferdsstatens og det svenske arbeidsmarkedets utvikling fra 1990 og fram mot i dag. Perioden preges av store og avgjørende forandringer på en rekke områder. Lavere organisasjonsgrad og større sosiale forskjeller er to utviklingstrekk ved det svenske samfunnet.

Rapportens ambisjon er å gi en bred beskrivelse av utviklingen basert på tidligere forskning.

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20357