Partsroller i bedriftsutvikling
Bedriftsstudier – BU 2000

Jørgen Lund

Fafo-rapport 240

Last ned nettutgave

Er partssamarbeidet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiveren en bremsekloss eller en produktiv kraft i bedriftsutviklingen? Hvilke roller må ledere og tillitsvalgte bære for at utviklingen skal føre til resultater? Denne rapporten dokumenterer utviklingsprosesser i to norske bedrifter. Materialet brukes til å drøfte problemstillinger knyttet til de to spørsmålene.

Rapporten er utarbeidet innenfor rammene av Norges forskningsråds program Bedriftsutvikling mot år 2000. Fafo har en modul i dette programmet sammen med Norges Handelshøyskole.

Utgitt: 1998 Id-nr.: 240