Tillitsvalgt under pandemien
Resultater fra LOs tillitsvalgtpanel 2020–2021

Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen og Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2022:11

Last ned nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Prosjekt: LOs tillitsvalgtpanel

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen

Koronapandemien forandret situasjonen på arbeidsplassene nærmest over natta. Åtte av ti arbeidstakere ble berørt på én aller annen måte. Permitteringer, smitteverntiltak, manglende kontakt med medlemmer og arbeidsgiver preget hverdagen til mange tillitsvalgte. I denne rapporten har vi samlet tillitsvalgtes erfaringer gjennom pandemien. De viser blant annet stor tillit til myndighetenes håndtering og godt samarbeid med arbeidsgivere under krisa. Samtidig frykter mange tillitsvalgte at ulikhetene vil øke som følge av pandemien.

Utgitt: 2022 Id-nr.: 20813

Andre utgivelser

Faktaflak mai 2021
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen


Fafo-notat 2020:07
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Oppsummering av resultater, del 1


Fafo.notat 2021:03
Jon Helgheim Holte og Anne Hege Strand
Oppfølging av unge i AFT-tiltak