Utgang fra arbeidslivet
En studie av eldre arbeidstakere, førtidspensjonering og AFP

Mary Visher og Tove Midtsundstad

Fafo-rapport 154

Last ned nettutgave

Forskningstema: Pensjon, Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

Denne rapporten ser på tidligpensjonering blant eldre arbeidstakere etter innføring av AFP-ordningen. Med utgangspunkt i tilgjengelige administrative data og en egen spørreundersøkelse blant eldre arbeidstakere, beskrives:

  • Faktisk bruk av tidligpensjons- og førtidspensjonsordninger, med vekt på forholdet mellom AFP og de andre ordningene.
  • Antatt framtidig etterspørsel etter ulike tidligpensjonsordninger, herunder virkningene av en reduksjon i nedre aldersgrense for AFP.
  • Hvem som tidligpensjoneres og hvem som velger fortsatt yrkesaktivitet, og hovedårsakene til at noen forlater arbeidslivet før ordinær pensjonsalder, mens andre velger å bli.

Utgitt: 1993 Id-nr.: 154