• Tove Midtsundstad

Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv

En virksomhetsundersøkelse fra 2013

  • Fafo-rapport 2014:30
  • Fafo-rapport 2014:30

Det siste tiåret har det skjedd en rivende utvikling på det seniorpolitiske området i Norge. Stadig flere virksomheter har en seniorpolitikk, og en økende andel har etablert ulike tiltak og ordninger for å stimulere eldre til lengre yrkeskarrierer. Dette er bakgrunnen for denne studien, hvor formålet er å gi en oppdatert oversikt over virksomhetenes arbeid med seniorpolitikk i norsk arbeidsliv samt å kartlegge og analysere endringer i holdninger, politikk og praksis på området de senere årene.

  • Publisert: 3. oktober 2014
  • Ordrenr. 20377
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • Senter for seniorpolitikk