Fafo: Hjem

Log innSøk i fafo.noEnglish

blank

Forskning

Ansatte

Publikasjoner

Fafo-tv

Arrangementer

Om Fafo


blank

Velkommen til Fafo

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer, med to institutter som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om Fafo

Ny artikkel om forsoningsprosessen mellom Fatah og Hamas

17. juli 2014
Etter åtte år med splittelse mellom de to palestinske gruppene Fatah og Hamas, annonserte de en overaskende forsoningsavtale i april 2014. Avtalen ble virkelighet da Fatah ikke kom videre i sine fredsforhandlinger med Israel og et nesten ruinert Hamas hadde mistet mange alliansepartnere. Begge grupper trengte en vei ut av uføret. Israel på sin side, uttrykte sterk motstand mot palestinsk forsoning, og hevdet at det var et forsøk på å legitimere Hamas. Krigen i Gaza kompliserer forsoningsprosessen ytterligere. Fafo-forskerne Mona Christophersen og Akram Atallah spør om krigen til slutt vil ødelegge forsoningsprosessen? Pil Fatah-Hamas Reconciliation Complicated by War

Sommer på Fafo

Juli 2014
De sentrale ukene i juli har de aller fleste på Fafo ferie. Resepsjonen er stengt, mens sentralbordet holder åpent fra 09:00 til 11:00 og fra 11:30 til 15:00. Kontaktinformasjon til ansatte Pil finnes her. Nødvendige henvendelser til ferierende anbefales gjort på SMS.

Fafos nettredaksjon ønsker alle en god sommer.

Henriette LundeTone SommerfeltAnne Hatløy Nytt prosjekt om barnehushjelper i Haiti

Juli 2014
Hvor mange barn lever som hushjelper i Haiti? Anslagene varier fra 120 000 til 400 000 barn. Mange hevder også at jordskjelvet i 2010 har ført enda flere barn bort fra foreldrene sine, og inn i en tilværelse som barnehushjelper. Fafo vil på oppdrag fra 25 internasjonale og lokale organisasjoner, samt haitianske og franske myndigheter, estimere hvor mange barn som faktisk lever som hushjelper i dag og undersøke deres levekår. Forskere er Henriette Lunde (prosjektleder), Tone Sommerfelt og Anne Hatløy. Pil Les mer om prosjektet (English text)

Nytt Fafo-notat om kostnader i innskuddsordninger

3. juli 2014
Notatet tar for seg organiseringen av brede tjenestepensjonsordninger i privat sektor, og hvordan kostnadene i innskuddsbaserte har utviklet seg. Hovedvekten er lagt på kostnadene i innskuddspensjonene. Analysene viser at det kan være gunstige økonomiske virkninger av å lage fellesordninger. Notatet er forfattet av Geir Veland og Jon M. Hippe. Pil Last ned Fafo-notatet Kostnader i innskuddspensjonene i Norge Pil Les mer om Fafo-notatet Kostnader i innskuddspensjonene i Norge

Kathleen M JenningsNy artikkel om fredsbevaring, sikkerhet og sex

Juli 2014
Hva har husholdtjenester, sex og (privat) sikkerhet å gjøre med fredsbevaring? Fafo-forsker Kathleen Jennings skriver i siste nummer av Security Dialogue om de fredsbevarende styrkene i Liberia og Den demokratiske republikken Kongo. Jennings hevder at det i disse områdene avsløres en annen fortelling om fredsbevarerne enn den som er gjengs. Hun har sett på styrkenes forhold til lokalt ansatte innenfor områdene hushold og sikkerhetstjenester, samt til lokale sexarbeidere. Pil Les sammendrag og last ned: Service, sex and security: Gendered peacekeeping economies in Liberia and the Democratic Republic of the Congo

Beret Bråten
Hedda Haakestad
Ny Fafo-rapport: ny metode for barnehagers språkarbeid

1. juli 2014
Seks barnehager har prøvd ut refleksjon som metode for å styrke språkarbeidet. Utdanningsdirektoratet tilbød konkrete verktøy og en plan for arbeidet. Målet var å trekke alle ansatte med i å kartlegge og reflektere over barnehagens praksis i språkarbeidet. Fafo har vurdert om metoden virket etter hensikten. I hovedsak er svaret ja, ifølge Fafo-forskerne Beret Bråten og Hedda Haakestad. Pil Last ned Fafo-rapporten Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid Pil Les mer om Fafo-rapporten Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid

Jon RogstadBeret Bråten
Hedda Haakestad
Har barn det bra i store barnehager?

Juni 2014
Flere barn tilbringer dagen i større barnehager enn tidligere. Særlig i de store byene er dette tilfellet. I dette prosjektet undersøker vi sammenhengen mellom størrelse og kvalitet i fem storbykommuner: Oslo, Stavanger, Trondheim, Bergen og Kristiansand. Alle disse kommunene har barnehager med over 120 barn. Forskere på prosjektet er Jon Rogstad, Beret Bråten og Hedda Haakestad. Oppdragsgiver er Oslo kommune, og arbeidet skal være ferdig i juni neste år. Pil Les mer om prosjektet

Ny Fafo-rapport: Evaluering av varslerbestemmelsene i arbeidsmiljøloven

27. juni 2014
Kritikkverdige forhold bør varsles og håndteres på en skikkelig måte. Ved inngangen til 2007 fikk arbeidsmiljøloven nye bestemmelser om varsling. Drøye sju år etter har Fafo sett nærmere på praktiseringen i et utvalg norske virksomheter. Hovedinntrykket er at det har blitt tryggere å varsle. Varslingsrutiner på arbeidsplassen har stor betydning, og bør bli et krav i loven. Rapporten er skrevet av Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård. Pil Last ned Fafo-rapporten Evaluering av varslerbestemmelsene Pil Les mer om Fafo-rapporten Evaluering av varslerbestemmelsene

Nyhetsarkiv. Saker fra forsiden tilbake til 2005

 

Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Abonnér på informasjon - eller endre adresse/info i Fafos liste

Fafo i media

Jobb på Fafo

Fafo-stipend

Se også disse nettsidene

Arbeidslivet.no

Eurofound * Fafos bidrag til Eiro

European Restructuring Monitor

Fafo Østforum

Pensjonsforum

Labourstart

NordMod 2030

blank

Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Borggata 2B Kart. Tlf: +47 22088600 Faks: +47 22088700 Epost:fafo@fafo.no * Hvem svarer på hva?
Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Web Statistics