Fafo: Hjem

Log innSøk i fafo.noEnglish

blank

Forskning

Ansatte

Publikasjoner

Fafo-tv

Arrangementer

Om Fafo


blank

Velkommen til Fafo

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer, med to institutter som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om Fafo

nett-tvFafo-tv, sending pågår fra 08.30 21. oktober

Fafo-frokost: Er det behov for et "fagbrev light"?

Pil Program

Kristin JesnesNytt Fafo-notat om menneskerettigheter og næringsliv

Oktober 2014
Norske myndigheter skal utarbeide en nasjonal handlingsplan for å følge opp FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv. Fafo har i dette notatet, skrevet av Kristin Jesnes, laget innspill til prosessen. Notatet viser blant annet til erfaringer fra Storbritannia, Nederland, Danmark, Italia og Spania, som har laget slike handlingsplaner. Pil Last ned Fafo-notatet Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene Pil Les mer om Fafo-notatet Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene

Rolf K. Andersen Line EldringFafo Østforum-seminar 27. oktober: Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

Begrensning av antall ledd i kontraktkjedene har seilt opp som et mulig virkemiddel for å redusere omfanget av sosial dumping – særlig innenfor bygg og anlegg. I hvilken grad er dette noe som byggherrer og entreprenører faktisk har iverksatt? Og hva er erfaringene så langt? På dette seminaret presenterer Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Line Eldring funn fra Fafo-notatet "Kortere kjeder - mindre sosial dumping?" Det blir også innledninger fra Skatt Øst, Statens vegvesen og Difi, samt kommentarer og debatt ved partene i byggenæringen. Seminarprogram Påmelding

Blir fredsprisvinner Kailash Satyarthi for mye for kyniske Norge?

14. oktober 2014
Det er ikke ordet ydmyk som er det første jeg tenker på når jeg skal karakterisere fredsprisvinneren, skriver Fafo-forsker Anne Kielland i en kronikk i Aftenposten. Hun omtaler ham som en karismatisk, viljesterk og utrettelig leder, som trolig bedre enn noen andre kan bringe verdens oppmerksomhet på at det jobber 168 millioner barn under uakseptable forhold. Pil Les kronikken

Torgeir NyenKaja Reegård Anna Hagen TønderForsøk med hyppigere skift mellom skole og bedrift

13. oktober 2014
Fafo evaluerer forsøk med vekslingsmodeller som alternativ til den eksisterende 2+2-modellen i yrkesfaglig opplæring. I 2+2-modellen er elevene to år i skole, fulgt av to år som lærling i bedrift. I vekslingsmodellene er det hyppigere skifter mellom læring i skole og bedrift. Evalueringen foregår i perioden 2014-2018, og skjer i samarbeid med NIFU. Oppdragsgiver er Utdanningsdirektoratet. Fafo-forskere på dette prosjektet er Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder. Pil Les mer om prosjektet

Jon Horgen FribergOlav ElgvinNy Fafo-rapport: Når aktivering blir ydmykelse

7. oktober 2014
I denne studien belyser Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin møtet mellom NAV og somaliske innvandrere. Mange somaliere mangler grunnleggende utdanning, og de har gjerne liten tillit til offentlige institusjoner. Aktiveringspolitikken i NAV er ikke tilpasset behovene til denne gruppen, noe som fører til at mange blir motløse og opplever NAV-tiltakene som ydmykende. NAV-ansatte kan på sin side oppleve somalierne som vanskelige brukere. Rapporten presenteres på et frokostseminar hos Fafo i dag. Pil Last ned Fafo-rapporten Når aktivering blir ydmykelse Pil Les mer om Fafo-rapporten Når aktivering blir ydmykelse

Mark TaylorNy rapport om ulovlig handel med uran i konfliktsoner

Oktober 2014
Fafo-forsker Mark Taylor undersøker om råvarer til produksjon av atomvåpen er en del av den uformelle økonomien i dagens kriger. Rapporten A Rock in Hard Places: Conflict Zones and the Illicit Trade in Uranium, er publisert av International Law and Policy Institute (ILPI). Han finner lite bevis for "konflikturan", men identifiserer mulige farer for spredning innenfor den ulovlige handelen med naturressurser fra konfliktsoner. Pil Les rapporten: A Rock in Hard Places

Nyhetsarkiv. Saker fra forsiden tilbake til 2005

 

Ledig stipendiatstilling om religion og politikk i Norge og Europa

 

Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Abonnér på informasjon - eller endre adresse/info i Fafos liste

Fafo i media

Jobb på Fafo

Fafo-stipend

Se også disse nettsidene

Arbeidslivet.no

Eurofound * Fafos bidrag til Eiro

European Restructuring Monitor

Fafo Østforum

Pensjonsforum

NordMod 2030

blank

Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Borggata 2B Kart. Tlf: +47 22088600 Faks: +47 22088700 Epost:fafo@fafo.no * Hvem svarer på hva?
Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Web Statistics