Fafo: Hjem

Log innSøk i fafo.noEnglish

blank

Forskning

Ansatte

Publikasjoner

Fafo-tv

Arrangementer

Om Fafo


blank

Velkommen til Fafo

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer, med to institutter som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om Fafo

Roy A. NielsenNy Fafo-rapport: Tidligpensjonering i kommunal sektor

29. august 2014
Denne rapporten beskriver endringer i forventet pensjoneringsalder, -rater og bruk av tidligpensjonsordninger i KS' tariffområde. Roy A. Nielsen har skrevet rapporten, som gir en oversikt over tidligpensjoneringen blant ansatte i alderen 50–67 år i perioden 2002–2012. Analysene bygger på registerdatamateriale fra KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og SPK (Statens Pensjonskasse). Pil Last ned Fafo-rapporten Tidligpensjonering i kommunal sektor Pil Les mer om Fafo-rapporten Tidligpensjonering i kommunal sektor

Anne Britt DjuveHedda HaakestadErika Braanen SterriFafo-frokost 4. september: Rett til utdanning?

Mange nyankomne innvandrere har verken grunnskole eller videregående utdanning. Og bare et mindretall får denne typen opplæring som en del av det obligatoriske introduksjonsprogrammet etter at de har kommet til Norge. I Oslo er det bare én av ti av de som mangler grunnskole som får slik opplæring. På dette frokostseminaret lanserer Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Fafo-rapporten Rett til utdanning? De viser at det er betydelige variasjoner mellom kommunene i hva slags tilbud som gis. Seminaret er fulltegnet, men strømmes og vises direkte på Fafo-tv. Pil Program

Fafo-notat Nytt fra NordMod2030: Tysk fagbevegelse – en sovende kjempe?

Hva har skjedd med den historisk sterke tyske fagbevegelsen? Lønnsfrys, arbeidsmarkedsreformer og fallende organisasjonsgrad er noen stikkord. Steffen Lehndorff gir et innblikk i tyske fagforeningers rolle og innflytelse, før, under og etter finanskrisa. I dette notatet, gitt ut i NordMod-serien, analyserer Lehndorff endringene og drøfter utfordringene som tysk fagbevegelse står overfor. Pil Last ned Fafo-notatet A sleeping giant? Pil Les mer om Fafo-notatet A sleeping giant? Pil Les mer om NordMod

Mohamed Husein Gaas er én av 100 kårede

August 2014
I fjor, i forbindelse med likestillingsjubileet, kåret Utrop 100 minoritetskvinner i Norge som har gjort seg bemerket i samfunnet. I år har de funnet fram mannlige forbilder fra minoritetene i Norge. – Forbilder er viktige for innvandrerungdom, uttaler jurymedlem Wasim Zahid. Én av de 100 kårede er Mohamed Husein Gaas, PhD-student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og for tida også tilknyttet Fafo. Pil Les om kåringen

Sissel Trygstad 
Anne Mette Ødegård
Kronikk: Lovbeskyttelsen av varslere virker

22. august 2014
Et mindretall av varslere opplever sanksjoner. Halvparten oppgir at varsling virker. Men halvparten av oss varsler ikke om alvorlige eller kritikkverdige forhold. Den offentlige debatten gir inntrykk av at å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen er ensbetydende med gjengjeldelse, i verste fall at en mister jobben. Slik er det heldigvis ikke, skriver Fafo-forskerne Sissel Trygstad og Anne Mette Ødegård, sammen med Tron Dalheim ved Arntzen de Besche, i en kronikk i Stavanger Aftenblad i dag. Pil Les kronikken Pil Her finner du rapporten: Evaluering av varslerbestemmelsene

Beret BråtenRagnhild Steen JensenAnne Hege StrandNy Fafo-rapport om likestillingstandard for virksomheter

21. august 2014
Kan en standard for likestilling i arbeidslivet bidra til mer likestilte bedrifter og virksomheter? På oppdrag fra fylkeskommunene i Agder har Fafo-forskerne Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand utarbeidet et forslag til likestilling- og mangfoldstandard. De har også utredet alternative sertifiseringsordninger. Den viktigste datakilden i arbeidet har vært fokusgrupper med informanter fra offentlige og private virksomheter i Agder, og fra LO og NHO i regionen. Pil Last ned Fafo-rapporten Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter Pil Les mer om Fafo-rapporten Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter Pil Rapporten lanseres i dag på VRI Agders partnerskapskonferanse Kjønn, innovasjon og ledelse

Kristine Nergaard Ny artikkel: Social democratic capitalism

August 2014
Fafo-forsker Kristine Nergaard har skrevet kapitlet «Social democratic capitalism» i The Oxford Handbook of Employment Relations. Nergaard diskuterer de nordiske arbeidslivsrelasjonene på 2000-tallet. Hun drøfter også utfordringene de nordiske landene står overfor i kjølvannet av den siste økonomiske krisen. Pil Boka kan bestilles fra Oxford University Press

Nyhetsarkiv. Saker fra forsiden tilbake til 2005

 

Ledig stipendiatstilling om religion og politikk i Norge og Europa

 

Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Abonnér på informasjon - eller endre adresse/info i Fafos liste

Fafo i media

Jobb på Fafo

Fafo-stipend

Se også disse nettsidene

Arbeidslivet.no

Eurofound * Fafos bidrag til Eiro

European Restructuring Monitor

Fafo Østforum

Pensjonsforum

Labourstart

NordMod 2030

blank

Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Borggata 2B Kart. Tlf: +47 22088600 Faks: +47 22088700 Epost:fafo@fafo.no * Hvem svarer på hva?
Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Web Statistics