logo fafo 194x64

LOs juridiske avdeling gjennom 100 år

16.05.18

Åsmund Arup Seip har fått oppdraget med å skrive historien til LOs juridiske avdeling. I 2022 feirer avdelingen 100 år. I boka blir arbeidet med arbeidsmiljølovgivningen og utviklingen av tariffrett og arbeidsrett sentrale temaer.

Bærekraftsmålene om å redusere barnedødelighet

15.05.18

Innsatsen for å redusere dødeligheten blant barn under 5 år har siden 1990 hatt stor effekt. Likevel, estimerte tall på nasjonalt nivå kan skjule misforhold innenfor de ulike landene. Dette er tema i artikkelen i The Lancet Global Health, hvor Fafos Jon Pedersen er medforfatter.

Varslingsartikkel i Magma

14.05.18

Sissel C. Trygstad (bildet), Anne Mette Ødegård og Elin Svarstad har skrevet en artikkel i Magma om betydningen av varslingsrutiner på arbeidsplassen. For å trygge arbeidstakere som varsler, ble det i 2017 obligatorisk for alle virksomheter med fem eller flere ansatte å ha varslingsrutiner. 

Manglende samstemthet i utviklingspolitikken

11.05.18

I hvilken grad fremmer eller hemmer ulike deler av norsk politikk utviklingen i fattige land? Dette spørsmålet danner bakgrunnen for en fersk evaluering av norsk arbeid for å sikre samstemthet i utviklingspolitikken. Rapporten er skrevet av Svein Erik Stave og Kristin Dalen ved Fafo sammen med Marte Nilsen ved Prio, på oppdrag for Norad.

Politisk engasjement hos ungdom med minoritetsbakgrunn

09.05.18

Jon Rogstad har sammen med Mette Andersson (UiO), skrevet et kapittel i antologien Diversity and Contestations over Nationalism in Europe and Canada.
Det politiske engasjementet hos disse ungdommene er mangslungent. Det skriver seg både fra interessekamp, identitet og følelse av å være ekskludert. 

Skal kartlegge lønnsdannelsen i Skandinavia

08.05.18

Kristin Alsos og Kristine Nergaard skal på oppdrag fra fem svenske fagforbund kartlegge ulike modeller for lønnsdannelse i de skandinaviske landene. Disse har mange fellestrekk, men ogå viktige forskjeller.

Omtale hos FN-delegasjonen i Roma

07.05.18

FN-delegasjonen i Roma har en omtale av Fafo-rapporten Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach, som er skrevet av Anne Hatløy og Tone Sommerfelt. Fafo har siden 2016 jobbet med Verdens matvareprogram for å få en bedre forståelse av fordeler og hvilke muligheter som ligger i skolematprogrammer i humanitære krisesituasjoner.

Omfang av seksuell trakassering i film og scenekunst

04.05.18

Fafo skal gjennomføre en undersøkelse om seksuell trakassering innenfor film/teater/scenekunst. Det er Mona Bråten og Jørgen Svalund som skal kartlegge omfang, type trakassering, hvem som står bak og hvordan sakene eventuelt har blitt fulgt opp.

Fagarbeidernes bidrag til innovasjon

03.05.18

Hva finnes av kunnskap om fagarbeideres og fag- og yrkesopplæringenes betydning for innovasjon i bedriftene? Denne rapporten ser også på fagarbeidernes bidrag til en forbedring av prosesser og produkter. Den er skrevet av Johan Røed Steen og Johannes Oldervoll (Fafo), Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes (Samfunnsøkonomisk analyse), på oppdrag fra NHO.

Virker bonusordninger for å holde på eldre arbeidstakere?

02.05.18

Tove Midtsundstad har sammen med Åsmund Hermansen skrevet artikkelen "The Effect of Retaining Bonuses on Delaying Early Retirement". Den viser at bonuser kan redusere sannsynligheten for at 61-åringer går av med pensjon de neste to årene. Artikkelen er publisert i Nordic Journal of Working Life Studies, 8(1).

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi