Fafo: Hjem

Log innSøk i fafo.noEnglish

blank

Forskning

Ansatte

Publikasjoner

Fafo-tv

Arrangementer

Om Fafo


blank

Velkommen til Fafo

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer, med to institutter som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om Fafo

Sissel Trygstad Jon RogstadFafo-frokost 24. april: Ytringsfrihet - en privatsak?

Hvor går grensen for hva du og jeg kan si og mene noe om, og hvilke fora kan vi bruke til å fremme vår mening? Dette er spørsmål som blir tematisert på frokostseminaret, som arrangeres på Fafo i samarbeid med Fritt Ord, Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo (IMK-UiO). Innledninger ved Fafo-forskerne Sissel Trygstad og Jon Rogstad. Pil Program Pil Påmelding

Trafikkstasjonen på Risløkka. Samhandling med BIM i prosjekteringsfasen

11.april 2014
Med bygningsinformasjonsmodellering, BIM lager man en 3d-modell av byggverket, heller enn å produsere tradisjonelle byggetegninger. En felles 3d-modell skal gi bedre grunnlag for samhandling mellom de ulike fagene i byggeprosessen. Denne rapporten, skrevet av Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg fra SINTEF, beskriver funn fra følgeforskningen av et byggeprosjekt på trafikkstasjonen på Risløkka i Oslo Pil Last ned Fafo-rapporten Trafikkstasjonen på Risløkka Pil Les mer om Fafo-rapporten Trafikkstasjonen på Risløkka

Kristin AlsosLine EldringNy Fafo-rapport: Solidaransvar for lønn

9. april 2014
Solidaransvar for lønn ble innført i 2010. Det skal sikre at arbeidstakere i en kontraktkjede får utbetalt lønn i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrift. I dette prosjektet har Kristin Alsos og Line Eldring studert erfaringene med solidaransvar så langt. Pil Last ned Fafo-rapporten Solidaransvar for lønn Pil Les mer om Fafo-rapporten Solidaransvar for lønn

Opptak i Fafo-tv: Det kollektive arbeidslivet under press?

Fafo inviterte til seminar med presentasjon og diskusjon av to ferske publikasjoner om avtalesystemenes utvikling og utfordringer i Norge og Norden. Opptak av seminaret kan ses på Pil Fafo-tv

Fafo markerer 10 år etter EU-utvidelsen 29. april

Fafo Østforum inviterer til heldagskonferansen "Ti år etter EU-utvidelsen – norsk arbeidsliv mot 2020". Påmeldingsfrist 10. april. Pil Program

Sol SkinnarlandMagnus MühlbradtNy Fafo-rapport: Det gode liv til sjøs

7. april 2014
Utenlandskregistrerte skip står for en stor del av trafikken mellom norske havner. I denne rapporten gjør vi rede for hvilket handlingsrom Norge har til å regulere lønns- og arbeidsvilkår i innenriksfarten og trafikken på norsk sokkel. I tillegg redegjør vi for reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip i noen andre land. Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt har skrevet rapporten. Pil Last ned Fafo-rapporten Det gode liv til sjøs Pil Les mer om Fafo-rapporten Det gode liv til sjøs

Hilde HaualandAnne Inga HilsenNytt Fafo-notat: Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå?

4. april 2014
Målet med dette prosjektet er å forbedre brukermedvirkningen i NAV. Notatet gir en beskrivelse av prosjektet, det overordnede mandatet for brukermedvirkning i NAV og erfaringer fra brukerrepresentanter og NAV-ledere har. Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen har skrevet notatet. Pil Last ned Fafo-notatet Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå? Pil Les mer om Fafo-notatet Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå? Pil Les mer om prosjektet

Geir VelandNytt Fafo-notat: Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor

4. april 2014
Fafo-forsker Geir Veland gir en oversikt over den nye uføretrygden i folketrygden og den nye ordningen i privat sektor. Forslag til ny uførepensjonsordning i offentlig sektor er også tema i dette notatet. I tillegg presenteres data om utbredelsen av uførepensjoner og andre forsikringsordninger i privat sektor. Pil Last ned Fafo-notatet Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor Pil Les mer om Fafo-notatet Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor

Lager program for anti-korrupsjonskonferanse

3. april 2014
Fafo-forsker Åse B. Grødeland er med på å utvikle programmet til en internasjonal anti-korrupsjonskonferanse i Tunis i oktober i år. Konferansen, som arrangeres annethvert år, samler 2000 deltakere fra 135 land. Hovedtema for konferansen er hvordan den stadig mer avanserte korrupsjonen i verden kan håndteres. Pil Les mer om International Anti-Corruption Conference (IACC)

Rolf AndersenLine EldringJohan Røed SteenNy Fafo-rapport: Svart arbeid og arbeidsmiljø i privatmarkedet

Presentasjon av rapporten ble vist 2. april på Byggedagene 2014.
Svart arbeid gir store inntektstap for fellesskapet og har svært uheldige konsekvenser for arbeidstakerne. I denne rapporten er det svart arbeid, HMS-utfordringer og arbeidsvilkår i privatmarkedet i byggenæringen som er tema. På tross av at problemene sannsynligvis har økt de senere årene, har det vært få tiltak eller virkemidler rettet mot denne sektoren. Forfattere er Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen. Pil Last ned Fafo-rapporten Privatmarkedet i byggenæringen Pil Les mer om Fafo-rapporten Privatmarkedet i byggenæringen

 

Bård Jordfald Kristine NergaardMona BråtenNy Fafo-rapport: Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

28. mars 2014
For dårlig tid til å utføre arbeidsoppgavene og små muligheter til faglig utvikling. Dette er to av tilbakemeldingene fra medlemmene i Utdanningsforbundet. Undersøkelsen er laget av Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten, og er en oppfølging av tidligere undersøkelser i 2004, 2007 og 2010. Pil Last ned Fafo-rapporten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Pil Les mer om Fafo-rapporten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Nyhetsarkiv. Saker fra forsiden tilbake til 2005

 

Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Abonnér på informasjon - eller endre adresse/info i Fafos liste

Fafo i media

Jobb på Fafo

Fafo-stipend

Se også disse nettsidene

Arbeidslivet.no

Eurofound * Fafos bidrag til Eiro

European Restructuring Monitor

Fafo Østforum

Labourstart

NordMod 2030

blank

Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Borggata 2B Kart. Tlf: +47 22088600 Faks: +47 22088700 Epost:fafo@fafo.no * Hvem svarer på hva?
Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Web Statistics