Fafo: Hjem

Log innSøk i fafo.noEnglish

blank

Forskning

Ansatte

Publikasjoner

Fafo-tv

Arrangementer

Om Fafo


blank

Velkommen til Fafo

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer, med to institutter som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om Fafo

Jon RogstadNytt prosjekt om språkpolitikk i familier

Desember 2014
Hvor bevisst eller ubevisst brukes språket i familier som snakker flere språk? Fafos forskningsleder, Jon Rogstad, skal sammen med Universitetet i Oslo samle kunnskap om en viktig side ved den økte mobiliteten i samfunnet. Prosjektet har fått tittelen "Språkpolitikk i flerspråklige transkulturelle familier", og handler om planlegging, praksis, lesing og skriving i hjemmene. Pil Les mer om prosjektet hos UiO Pil Les om Fripro

Tillitsvalgte frykter større gjennomtrekk og dårligere arbeidsmiljø

19. desember 2014
Et flertall av de tillitsvalgte ute på arbeidsplassene mener at økt adgang til å ansette folk midlertidig vil få en rekke følger for deres arbeidsplasser. Det viser den siste runden i LOs tillitsvalgtpanel som Fafo har gjennomført. Pil Her finner du resultatene fra spørreundersøkelsen (arbeidslivet.no).

Geir VelandRolf K. Andersen LOs tillitsvalgtpanel om tjenestepensjon og sosiale medier

Desember 2014
Hva er tillitsvalgtes erfaringer med tjenestepensjon og hvordan er deres bruk av sosial medier? Det er tema for denne fjerde spørreundersøkelsen fra LOs tillitsvalgtpanel. Fafo-forskerne Geir Veland og Rolf K. Andersen har skrevet notatet som oppsummerer funnene. Undersøkelsen ble gjennomført i februar i år. Pil Les mer om last ned Fafo-notatet Tjenestepensjon og sosiale medier

Ny bok: Sosiale modeller i Europa fra krise til krise

18. desember 2014
I dag publiseres en bok om virkninger av finanskrisen og endringene i samspillet mellom velferds,- arbeidslivs- og økonomisk politikk i Europa siden Berlinmurens fall. Den sammenlikner store og små land med ulik tilknytning til EU og euroen. En hovedkonklusjon er at jobbkrisen ikke skyldes landenes sosiale modeller, men den feilslåtte utformingen av pengeunionen. Tesen om at land må velge mellom flere jobber og mindre ulikhet finner heller ingen støtte. Boka gis ut av Oxford University Press, og er redigert av Fafos Jon Erik Dølvik (bildet) og Andrew Martin ved Harvard Center for European Studies. Pil Les mer og bestill boka her

Line EldringFafo Østforum fortsetter i tre nye år

18. desember 2014
Ti år etter oppstart, er det nå klart at Fafo Østforum fortsetter i tre nye år, under ledelse av Line Eldring. Seminarer og nyhetsoppdatering om arbeids- og bedriftsvandringer til Norge er hovedaktiviteten. Nye medlemmer i 2015 er blant andre NHO, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Forumet er åpent for flere deltakere. Pil Prosjektbeskrivelse 2015-2017, med liste over deltakerorganisasjonene. Pil Påmelding til Fafo Østforums nyhetsbrev

Anne Britt DjuveHanne KavliHva finnes av kunnskap om introduksjonsordningen og norskopplæring?

Desember 2014
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli skal, på oppdrag fra IMDi, oppsummere den forskningsbaserte kunnskapen om introduksjonsordningen og norskopplæring med samfunnskunnskap. Oppsummeringen skal deles inn tematisk og omfatter blant annet utførelse, måloppnåelse, brukererfaringer og etiske implikasjoner. Pil Les mer om prosjektet

Sissel Trygstad Ny bok om korrupsjon

16. desember 2014
Fafos forskningsleder Sissel Trygstad har sammen med Marit Skivenes ved Universitetet i Bergen, skrevet kapitlet «En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon» i boka Å bekjempe et samfunnsonde. Gyldendal akademisk inviterer i samarbeid med Transparency International Norge til antikorrupsjonsseminar og boklansering i dag, i Gyldendalhuset. Pil Program

Nyhetsarkiv. Saker fra forsiden tilbake til 2005

 

Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Abonnér på informasjon - eller endre adresse/info i Fafos liste

Fafo i media

Jobb på Fafo

Fafo-stipend

Se også disse nettsidene

Arbeidslivet.no

Eurofound * Fafos bidrag til Eiro

European Restructuring Monitor

Fafo Østforum

Pensjonsforum

NordMod2030

blank

Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Borggata 2B Kart. Tlf: +47 22088600 Faks: +47 22088700 Epost:fafo@fafo.no * Hvem svarer på hva?
Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Web Statistics