Fafo: Hjem

Log innSøk i fafo.noEnglish

blank

Forskning

Ansatte

Publikasjoner

Fafo-tv

Arrangementer

Om Fafo


blank

Velkommen til Fafo

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer, med to institutter som forsker på arbeidsliv, velferdspolitikk og levekår, nasjonalt og internasjonalt. Les mer om Fafo

Nytt bokkapittel om bekjempelse av pirater på den somaliske kysten

Oktober 2014
Mohamed Husein Gaas har skrevet om hva The Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia (CGPCS) har oppnådd etter åtte år, i boka Fighting piracy off the coast of Somalia (Tardy, red.). Gaas er PhD-student ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og for tida tilknyttet Fafo. Boka er utgitt av The European Union Institute for Security Studies.
Pil Les mer om boka

Palestinske flyktningers levekår i Jordan

30. oktober 2014
Fafo har gjennomført en stor levekårsundersøkelse blandt palestinske flyktninger i Jordan. Resultatene presenteres i to rapporter som nylig ble lansert i Amman. Rapportene beskriver forholdene for Jordans palestinske flyktninger, som utgjør om lag 40% av landets befolkning, både utenfor og innenfor flyktningleirene. Forskerne gir også et bilde av hvordan levekårene har utviklet seg siden 1990-tallet.
Pil Les mer om prosjektet og last ned rapportene og data-tabeller. (engelsk)

Nytt Fafo-notat: Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013

Oktober 2014
Dette notatet, skrevet av Kristine Nergaard, inneholder oppdaterte tall for organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter i norsk arbeidsliv. Det viser også utviklingen over tid, og hvordan situasjonen i Norge er sammenliknet med andre land.
Pil Last ned Fafo-notatet Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013 Pil Les mer om Fafo-notatet Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013

Kristin JesnesAnne Hege StrandBeret Bråten
Olav Elgvin
Jon Rogstad

 

 

 

 

Nytt prosjekt: Brukernes erfaringer med minoritetsrådgivere på skolen

Oktober 2014
I dette prosjektet skal Fafo, i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF), undersøke brukernes erfaringer med minoritetsrådgiverordningen. Formålet er å gjøre IMDi og skolene i stand til å tilpasse tjenestene på en best mulig måte. Forskere fra Fafo er Kristin Jesnes, Anne Hege Strand, Beret Bråten, Olav Elgvin og Jon Rogstad, alle fra Fafo. Fra ISF deltar Anja Bredal. Pil Les om prosjektet

Line EldringRolf K. AndersenNytt Fafo-notat: Kortere kjeder – mindre sosial dumping?

27. oktober 2014
Begrensning av antall ledd i kontraktkjedene har i løpet av de siste par årene seilt opp som et mulig virkemiddel for å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - særlig innenfor bygg og anlegg. Dette er tema i et nytt Fafo-notat, skrevet av Line Eldring og Rolf K. Andersen. Pil Last ned Fafo-notatet Kortere kjeder – mindre sosial dumping? Pil Les mer om Fafo-notatet Kortere kjeder – mindre sosial dumping?

NordMods sluttkonferanse 14. november

Mens den nordiske modellen var nederlagsdømt på slutten av 1980-tallet, ble den etter finanskrisa utropt som «supermodellen» av magasinet The Economist. Hva er utfordringene for den nordiske modellen fram mot 2030? Dette er hovedspørsmålet når Fafo inviterer til sluttkonferanse for Nordmod 2014-2030-prosjektet. Konferansen holdes fredag 14. november fra klokka 09 til 16, i Fafos lokaler.
Pil Detaljert konferanseprogram kommer på konferansens nettside 
Pil Registreringsskjema (registrering innen 10. november). Konferanseavgift inkludert lunsj: kr 1000,- Studenter kr 250,- 
Pil Les om prosjektet på www.nordmod2030.org

Nyhetsarkiv. Saker fra forsiden tilbake til 2005

 

Ledig stipendiatstilling om religion og politikk i Norge og Europa

 

Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Abonnér på informasjon - eller endre adresse/info i Fafos liste

Fafo i media

Jobb på Fafo

Fafo-stipend

Se også disse nettsidene

Arbeidslivet.no

Eurofound * Fafos bidrag til Eiro

European Restructuring Monitor

Fafo Østforum

Pensjonsforum

NordMod 2030

blank

Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Borggata 2B Kart. Tlf: +47 22088600 Faks: +47 22088700 Epost:fafo@fafo.no * Hvem svarer på hva?
Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Web Statistics