logo fafo 194x64
  • Fafo søker forsker og leder til informasjonsavdelingen

    10. oktober 2018

    Forsker med interesse for utvikling av kommunale velferdstjenester, tverrsektorielt samarbeid og samordning mellom ulike forvaltningsnivåer. Tjenester til ulike utsatte grupper, herunder innenfor rus- og psykisk helse, er særlig sentralt.

    Leder for informasjonsavdelingen skal lede og utvikle Fafos eksterne og interne kommunikasjonsarbeid. Vi søker en person med relevant høyere utdanning, erfaring med kommunikasjonsarbeid og gode samarbeidsevner. 

Barnehageansatte fornøyde med lederutdanning

18.10.18

Barnehagelærere og styrere som har deltatt på videreutdanning og lederutdanning i 2017/2018  er spurt om hvordan de vurderer studiet. Oppsummert er de fornøyde med innholdet, men samtidig oppleves videreutdanning som arbeidskrevende. Rapporten er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 

Hvordan bekjempe menneskehandel i arbeidslivet

17.10.18

Det kan være vanskelig å avgjøre på hvilken måte arbeidstakere utnyttes, og når det for eksempel er snakk om rein menneskehandel. Oslo kommune har bedt Fafo om å innhente kunnskap om avgrensninger, omfang og ofres behov for hjelp. Målet er å sette kommunene bedre istand til å utvikle mer effektive virkemidler. 

Forhandlingsansvaret for lærere

15.10.18

Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald skal se nærmere på bakgrunnen for at forhandlingsansvaret for lærere ble overført fra staten til kommunene i 2004. Andre viktige spørsmål i utredningen er hvordan overføringen er fulgt opp og hva som har betydning for dagens forhandlingssituasjon i stat og kommune. Arbeidet gjøres på oppdrag fra Utdanningsforbundet.

Nye krav til kompetanse i varehandelen

11.10.18

Ny teknologi vil påvirke arbeidsoppgavene i varehandelen. På oppdrag fra NAV skal Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo finne ut hva slags kompetanse arbeidstakerne vil ha behov for. Prosjektet skal være ferdig i mars neste år.

Mer kunnskap om utsatte barn og unge

10.10.18

Hva vet vi om situasjonen for utsatte barn og unge i alderen 0–24 år? Det er utgangspunktet for arbeidet som Inger Lise Skog Hansen, Niri Talberg og Ragnhild Steen Jensen skal utføre på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målet er å styrke samordningen av tjenestene til utsatte barn og unge under 24 år og deres familier.

Stabil organisasjonsgrad i norsk arbeidsliv

09.10.18

Kristine Nergaard har oppdatert tall for organisasjonsgrader på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter. Dette er sentrale faktorer i det kollektive arbeidslivet. I dette notatet finner du utviklingen over tid, og hvordan situasjonen i Norge er i en internasjonal sammenheng.

Ny artikkel: Fleksible og midlertidige ansettelser i Norge og Sverige

08.10.18

Norge har strengere regulering av midlertidige ansettelser enn Sverige. I en ny artikkel i Nordic Journal of Working Life Studies gransker forskere hvordan denne ulikheten i regulering påvirker arbeidsgiveres bruk av midlertidige ansettelser i – og på tvers av – fem ulike bransjer. Tre Fafo-forskere har skrevet artikkelen i samarbeid med Anna Peixoto ved Gøteborg Universitet.

Fafo-bidrag til internasjonal velferdshåndbok

03.10.18

Til sammen 45 bidrag danner den akademiske antologien Routledge Handbook of the Welfare State. Utgivelsen samler essensiell kunnskap om velferdsstaten. I tospann med UiO-professor Grete Brochmann har Fafo-forsker Jon Erik Dølvik skrevet et kapittel om Europas utfordringer i møtet mellom velferdsstat og internasjonal migrasjon.

Lønnsdannelse i skandinaviske land

01.10.18

Det er vanskelig å finne en rettferdig modell for lønnsdannelse i Norden, skriver Kristin Alsos og Kristine Nergaard i en artikkel i svenske Arbetet. At konkurranseutsatt industri setter rammene for lønnsutviklingen fører til at kvinnedominerte sektorer får lite uttelling for utdanning og ansvar. Artikkelen bygger på rapporten Lönebildningen i de skandinaviska länderna.

ME-forskning levende forklart

28.09.18

Prosjektet Tjenesten og MEg skal finne fellesnevnere blant ME-syke og kartlegge hvilke erfaringer pasienter og pårørende har gjort seg i møte med offentlige tjenester. Forskerne vil også ved hjelp av en survey lære mer om forekomst utover de som i dag er medisinsk diagnostisert med postviralt utmattelsessyndrom. I et nytt videointervju forteller Fafo-forsker Anne Kielland og Sintef-forsker Thomas Halvorsen mer om prosjektet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi