logo fafo 194x64
  • Vi søker ph.d.-stipendiat på feltet migrasjon og flyktninger

    15. februar

    Fafo har ledig stilling som ph.d-stipendiat knyttet til prosjektet European Management of Migration and Refugees – Consequences for mobility and political stability in transit countries (MARE), finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet undersøker hvordan europeisk migrasjonspolitikk påvirker politisk stabilitet og flyktningers migrasjonsbeslutninger i nærområder til konflikter.

Hvordan bidrar yrkesfagene til innovasjon?

15. februar

Faglærtes og lærlingers bidrag til innovasjon i bedriftene er lite kartlagt. I et nytt prosjekt vil vi gjennom casestudier i utvalgte bedrifter kartlegge deres bidrag til pågående endringsprosesser. Som en del av dette vil vi undersøke samspillet mellom fagarbeidere og høyt utdannede og mellom fagarbeidere og lærlinger. Vi vil også undersøke hvilken rolle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisering og det formelle partssamarbeidet spiller.

Video og rapport: Utdanning i Sahel

14. februar

Mali, Burkina Faso og Niger er noen av verdens fattigste land. Over tre millioner barn er ute av skolen i landene. Strømmestiftelsen har derfor introdusert «Speed School» som tilbyr en rask retur til utdanning for barn mellom 8 og 12 år. Fafo-forsker Tewodros Aragie Kebede har evaluert programmet i perioden fra 2014 til 2018. Rapporten ble lansert under et eget seminar 14. februar.

Fafo-bidrag under europeisk varsler-seminar

13. februar

Fafos forskningssjef Sissel C. Trygstad sto for innledningen da Arbeids- og sosialdepartementet var vertskap for et europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern, 14. og 15. februar. Varslervern beskrives av regjeringen som et viktig verktøy for avdekking av arbeidslivskriminalitet. Seminaret ble strømmet.

Tillitsvalgte: Mange oppgaver, lite tid

13. februar

I 2019 ønsker fagbevegelsen å løfte de tillitsvalgte høyere opp i lyset. Vi har undersøkt hva LOs tillitsvalgte bruker mest tid på og hvilke behov og motivasjoner de har. Mer fristilt tid og bedre informasjon er det som flest etterlyser.

Les hele artikkelen på arbeidslivet.no

Bedre levekår for syriske flyktninger i Jordan

13. februar

Optimismen har økt noe blant de mange flyktningene i Syrias sørlige naboland, ifølge en nasjonal spørreundersøkelse. Flere syrere enn før er i jobb eller under utdanning og 60 prosent tror på bedring i framtida. Likevel er fattigdom fortsatt utbredt og rundt 40 prosent er i risikosonen for å sulte. Avhengigheten av bistand er fortsatt betydelig, og troen på å få vende er hjem på kort sikt er beskjeden.

Er rumenske tiggere ofre for menneskehandel?

12. februar

En ny artikkel drøfter i hvilken grad tiggemigrasjon innebærer risiko for maktmisbruk og utnytting. Forskerne viser blant annet at ressursene som trengs for å reise til Norge for å tigge vanskelig lar seg monopolisere, samtidig som nettverksdrevet «klyngemigrasjon»  beskytter mot utnytting fra eksterne aktører. Samtidig kan avhengigheten av tette uformelle relasjoner øke sårbarhet for utnytting innad i familie og nettverk. Forskerne finner imidlertid ikke at denne sårbarheten øker gjennom migrasjon.

«En migrasjonsforskers bekjennelser»

12. februar

En rekke forskere har i siste Tidsskrift for samfunnsforskning blitt bedt om å kommentere Mette Anderssons bok om forholdet mellom forskning, media og politikk på migrasjonsfeltet. Fafos Jon Horgen Friberg benytter sin spalteplass til å advare mot å innta en offer-rolle: – Jeg savner historiene om migrasjonsforskerne som trives i stormen og som er bevisste på hvor innmari heldige vi er, skriver han.

Les hele artikkelen

Da staten lukket døra for lærerne

11. februar

I 2004 ble ansvaret for forhandlinger med lærernes fagforeninger overført fra staten til kommunene og fylkeskommunene. Lærerne protesterte, men regjeringen mente det var nødvendig å samle arbeidsgiveransvaret for lærerne hos skoleeiere som betalte lærernes lønn. Åsmund Arup Seips notat gjennomgår de historiske årsakene til hvorfor staten til å begynne med hadde forhandlingsansvaret, og hvorfor det ble overført til kommunene.

Bedre hjelp over terskelen

7. februar
NAV har en rekke prosjekter rettet mot å øke sysselsettingen blant personer med nedsatt funksjonsevne. Basert på kvalitative data, har vi identifisert noen likheter og forskjeller mellom et utvalg av disse, og hva deltakerne mener er kriterier for å lykkes. Rapporten peker også på suksesskriterier i det enkelte prosjekt så vel som for godt prosjektarbeid mer generelt.

Mer innleie av arbeidskraft også i Nordland

6. februar

Bruken av innleid arbeidskraft via bemanningsbyråer har de senere år økt i Nordland fylke, viser et notat skrevet av Kristine Nergaard og Elin Svarstad. Bygg og anlegg står for mye av veksten. Samtidig bruker kommuner og helseforetak mer penger enn tidligere på innleie av helsepersonell – til tross for målet om det motsatte. Oppdragsgiver er Nordland fylkeskommune.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B