logo fafo 194x64

Fafo-rapport: Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll

16.01.19

Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset tar for seg utbredelsen av sosial kontroll og foreldrenes rolle i å begrense barns frihet. Hvilke kulturelle, religiøse og sosiale forhold har størst betydning for utøvelsen av sosial kontroll? Ser vi tegn til endring over tid? i Rapportens funn drøftes og kommenteres, både fra foreldrenes og de unges perspektiv. Rapporten ble lansert på av IMDi 16. januar, seminaret ble strømmet og opptak vil bli tilgjengelig hos IMDi.

Da norske og svenske yrkesfag skilte lag

14.01.19

På nittitallet endret begge land radikalt systemene for videregående opplæring – men i ulik retning. Sverige satset mer på skolebenk og innretning mot høyere utdanning, Norge på lærlingeordningen og utdanning av fagarbeidere. I en artikkel i European Educational Research Journal kartlegger Daniel Persson Thunqvist (Linköping uni.) og Anna Hagen Tønder og Kaja Reegård (Fafo) årsakene til at systemene ble så ulike og hvordan dette har påvirket fagopplæringen.

Nye betingelser for lønnsforhandlinger i staten

11.01.19

I tariffoppgjøret 2016 ble den statlige hovedtariffavtalen delt i to. Bård Jordfald har undersøkt hvordan Norsk Tjenestemannslags forhandlere løste det å gå fra én lokal pott på én avtale, til to separate forhandlinger, med forskjellige lønnsregulativer, ulike lønnspotter, ulike innslagsdatoer og forskjellige forhandlingsperioder.

ILO fyller 100 år

09.01.19

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO runder 100 år. Fafo skal i den forbindelse lage en rapport om norsk sosial dialog og trepartssamarbeid i historisk kontekst. Den vil bli lansert på ILOs jubileumskonferanse våren 2019. Rapporten lages på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

God faglig utvikling og økt motivasjon for opplæring

08.01.19

Vekslingsmodeller betyr at elevene pendler mer mellom skole og bedrift. Dette er et alternativ til det tradisjonelle løpet med to år på skole og to år opplæring i bedrift. Fafo og NIFU har evaluert utprøving av vekslingsmodeller. Konklusjonen er at dette bidrar til god læring og tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv, men kan være krevende å gjennomføre.

Fafo-bidrag i ny bok

07.01.19

Fem Fafo-forskere er med på en ny bok fra De Gruyter, som handler om institusjonell endring i den nordiske modellen. Bidragsyterne er Kristin Alsos, Kaja Reegård, Jon Rogstad, Åsmund Arup Seip og Sissel Trygstad. Tittelen på boka er "Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model"

Evaluering av fleksitidsavtalen i staten

03.01.19

Avtalen om fleksitid i staten ble endret i 2017. I dette prosjektet skal Fafo undersøke effekten av endringene. Oppdraget er gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og skal gjøres av Kristin Alsos (bildet), Rolf Andersen og Kristine Nergaard.

Har verneombudene et ord med i laget?

20.12.18

Ansattes medvirkning i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet (HMS) har lange tradisjoner. I denne artikkelen, i Søkelys på arbeidslivet, diskuterer Rolf K. Andersen og Mona Bråten hvilken rolle verneombudene på bygge- og anleggsplasser har i dag. De spiller fortsatt en viktig rolle, men medvirkningen blir først og fremst av reaktiv karakter. 

Den vanskelige servicesektoren

19.12.18

Johan Røed Steen har undersøkt LO-forbundenes innsats for verving og rekruttering i den private servicesektoren. Her er det lavere organisasjonsgrad enn arbeidslivet for øvrig og utfordringer når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. LO har i de siste årene trappet opp vervinnsatsen i de utsatte bransjene.

Seritifisert likestilling i arbeidslivet

18.12.18

«Likestilt arbeidsliv» er en sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å jobbe systematisk med likestilling i egen organisasjon. Fra 2017 til 2018 har 16 virksomheter i Agder deltatt i et pilotprosjekt som Ragnhild Steen Jensen (bildet) og Anne Hege Strand har skrevet dette notatet fra.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B