Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

På oppdrag fra IMDi har Fafo og Frischsenteret sett på hvordan økonomiske insentiver kan bidra til å bedre innsatsen for integrering. Forskerne kommer i rapporten med tre forslag. Resultatbonus til deltakere i norskopplæring, kommunal resultatbonus knyttet til norskopplæringen, og kommunal bonus for oppstart og gjennomføring av tilrettelagt videregående opplæring for voksne deltakere i introduksjonsprogram. I rapporten drøftes også fordeler, ulemper og praktisk gjennomføring ved de ulike modellene.

Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har i denne boka skrevet et kapittel om den såkalte «verftssaken». Tittelen på boka er «Posted Work in the European Union – The Political Economy of Free Movement», og har bidrag fra forskere i flere europeiske land.

Det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet har noen særegne utfordringer. I en ny rapport kartlegger og diskuterer Fafo hvordan organisasjonene ivaretar medlemmenes lønn og inntekt, hvordan tilknytningsformene er i endring og hva digitaliseringen betyr for formidling av og vederlag. Forskerne diskuterer også et tettere samarbeid mellom aktuelle interesseorganisasjoner og fagforbund. Undersøkelsen er finansiert av LO.

Onsdag 9. oktober lanserte vi rapporten «Kunst og kultur – organisasjoner i endring?» med en egen Fafofrokost. Ved siden av presentasjonen fra forskerne,  deltok representanter fra fire organisasjoner innen kunst- og kulturfeltet i diskusjonen.

I en ny Fafo-brief oppsummerer Åge A. Tiltnes og Guri Tyldum hvordan det går med syriske flyktninger i nabolandet Jordan. Selv om det har vært en klar forbedring innen sysselsetting og skolegang for de yngste de siste årene, er jobbene gjerne dårlig betalt og usikre og en stor andel faller ut av skole og utdanning.

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

Fafo Østforum inviterte til seminar 8. oktober. Seminaret ble videooverført og kan ses i opptak.

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.