Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

Fra 2005 til 2015 økte andelen seniorer (50+) blant barnehageansatte til 23 prosent – totalt 21 000 personer. Selv om mange nå blir lenger i jobben enn tidligere, bidrar helseproblemer og et fysisk og psykisk krevende arbeid til at mange slutter eller tidligpensjonerer seg. I en ny rapport, som lanseres på et eget webinar fredag, gjennomgår og analyserer Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen frafallet, ulike frafallsårsaker og forslag til tiltak for å holde seniorene lenger i jobb.

I denne rapporten evaluerer vi den første implementeringsfasen for forsterket ungdomsinnsats i NAV. Funnene viser positive virkninger av tiltaket. Unge prioriteres av NAV-kontorene, og det gis rask oppfølging. Forskerne finner derimot ingen målbare effekter på overgang til arbeid for unge ledige. Målet om økt aktivitet ser likevel ut til delvis å nås gjennom økt overgang til utdanning.

Denne artikkelen, skrevet av Ingunn Bjørkhaug, diskuterer hvordan Ugandas flyktningpolitikk skaper økonomisk profitt for noen, men fattigdom for andre. Resultatet er at «den åpne dørens politikk»  er på randen av kollaps.

8 av 10 partnere i landets 20 største advokatfirma er menn. Blant advokatassistenter finner E24 derimot 146 kvinner og én deltidsansatt mann. Skjevheten blant advokatassistentene er et eksempel på vårt svært kjønnsdelte arbeidsmarked, kommenterer Ragnhild Steen Jensen.

I dette notatet presenteres resultatene fra første delstudium innen et forskningsprosjekt om spesialistutdanningen i allmennmedisin på oppdrag fra KS. Notatet er basert på kvalitative intervjuer med ALIS og helseledere og en survey til deltakerkommunene, og skrevet av Jon Helgheim Holte. Forskere fra Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Agenda Kaupang presenterer i et eget notat en studie fra store og mellomstore bykommuner.

Kommende arrangementer

  • Nordisk webinar: Norden etter korona – krise eller muligheter?

    Fafo-seminar Fredag 25. september 2020, kl. 09.00–10.00
    Nordisk webinar: Norden etter korona – krise eller muligheter?

    Koronakrisen har rammet verden med full tyngde. Millioner er smittet, og mørketallene store. I skrivende stund er smittetallene økende i mange europeiske land. Hvilke utfordringer står de nordiske landene og den nordiske modellen overfor under og i kjølvannet av koronakrisen?

Flere nyheter

 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.