Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

SE SENDINGEN: Ny rapport og seminar om lavlønte: Hvem er de og hva kan gjøres?

Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

Program og mer å lese

 

En ny Fafo-rapport som ser på lavlønte finner at det i privat sektor har blitt flere lavlønnsjobber fra 2008 og fram til 2018. Det er varehandelen som er den største lavlønnsnæringen, men det er innenfor hotell og restaurant økningen i perioden er størst.

Sammen med Samfunnsøkonomisk analyse skal Fafo arrangere Evalueringskonferansen 2021. Den finner sted på på Scandic Ambassadeur i Drammen 21-22. oktober 2021. Blant innlederne finner vi Fafos egen Inger Lise Skog Hansen i tillegg til kjente navn som assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, leder av koronakommisjonen Stener Kvinnsland og Noraddirektør Bård Vegard Solhjell.

Fafo er ett av de samarbeidende forskningsinstituttene når Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) tar ledelsen for å etablere et nytt senter for forskning om bolig og velferd ved OsloMet. Senteret skal styrke kunnskapen om sammenhengen mellom boligmarkedet, lavinntekt og boforhold.

I en ny artikkel finner Kristine Nergaard og Elin Svarstad at økt nivå på organisasjonsgraden i virksomheten gir økt sannsynlighet for at nyansatte fagorganiserer seg. Artikkelen underbygger dermed hypotesen om at valget om å fagorganisere seg avhenger av tradisjonen på arbeidsplassen.

Elkjøp og Powers bonusnekt i varehus med tariffavtale er en utfordring for den norske modellen. El-varehusene uten avtaler velger ikke bare bort en «lønnsmodell», skriver Fredrik Bakkemo Kostøl (NTNU) og Elin Svarstad i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv.

Nav-drapet har reist en rekke spørsmål om vold og trusler på arbeidsplassen. Fafo har skrevet flere rapporter som tar for seg denne tematikken. Her følger en oppsummering av noen av de mest relevante.

Kommende arrangementer

  • Supported Employment – hva nå?

    Fredag 15. oktober 2021, kl. 13.00–15.30

    Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet og Fafo inviterer til forskerseminar og debatt

    Omfanget av metoden Supported Employment for å få flere i arbeid har hatt en betydelig økning i Norge de siste årene. Ikke minst gjennom at NAV har etablert både Supported Employment og Individual Placement and Support (IPS) som oppfølgingsmetodikk – samt ansetter egne jobbspesialister.

 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.