Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

Igjen har det oppstått offentlig debatt om sykdommen ME, og også denne gangen står den i fare for å ende i feil spor, skriver tre forskere fra Fafo og Sintef i en VG-kronikk. I et pågående prosjekt har de dybdeintervjuet 24 familier rammet av ME og mener debatten om at sykdommen er «enten psykisk eller fysisk» er en avsporing: – Som våre ME-syke respondenter sa til oss: Vi bryr oss jo ikke om kuren for ME er medisinsk eller psykologisk. Vi vil bare bli lyttet til, respektert – og bli friske igjen, skriver de.

Oslo-skolen innførte fra 2016 et forsøk rettet mot elever ved ungdomsskole og videregående som sleit med matematikken. Tiltaket besto av lærerkursing og etablering av egne gruppeundervisninger. I samarbeid mellom Fafo, SSB og danske DPU har eksperimentet blitt evaluert. I rapporten deler tre Fafo-forskere funn fra kvalitative intervjuer med elever, lærere og øvrig stab ved skolene. Tross lovende tegn, finner hverken den kvalitative (Fafo) eller kvantitative (SSB) på kort sikt entydige bevis på økt sannsynlighet i elevens evne til å bestå videregående som følge av tiltaket.

Myndighetene i Beijing har sendt 775 000 av sine beste byråkrater til den kinesiske landsbygda. Sammen med mer enn tre millioner lokale embetsmenn skal de oppfylle president Xi Jinpings løfte om å utrydde all fattigdom i rurale områder innen utgangen av 2020. I denne kronikken ser Kristin Dalen og Mona Christophersen nærmere på Kinas ambisiøse mål og dets konsekvenser. Dalen deltok også i en etterfølgende debatt om menneskerettigheter på Dagsnytt 18.

I en ny episode av podkasten Lærerrommet deltar Fafos Jon Rogstad i samtaler om frafall i videregående skole. I podkasten snakker også eleven Mathilde som har falt fra videregående utdanning samt rektor ved Kuben videregående skole, Kjell Ove Hauge.

En ny rapport fra Fafo viser at svært mange virksomheter bryter reglene for bruk av midlertidige stillinger. Vi finner også at få arbeidstakere forsøker å endre på situasjonen når de er urettmessig midlertidig ansatt. Hvorfor er det så mange regelbrudd? Hvorfor tar ikke ansatte opp saken? Er regelverket godt nok? Vi inviterte til Fafofrokost med rapportlansering 6. februar.

Arbeidsmiljøloven åpner for at arbeidsgivere, på spesielle vilkår, kan ansette personer midlertidig, eller leie inn fra bemanningsforetak. I rapporten beregner vi omfanget på brudd på disse vilkårene og finner at et høyt antall av virksomhetene er i gråsonen eller bryter dem. Vi undersøker også hva som skjer når reglene for bruk av slike stillinger brytes.

Kommende arrangementer

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.