Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no
Fafo fyller 40!

Fafo østforum direkte fra kl. 14.00:
Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Regjeringen har foreslått to handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Hva vil stortingspolitikerne prioritere? Og hva mener arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om tiltakene som er foreslått?

Programmet


I 2022 har rekordmange flyktet fra krigen i Ukraina og fått midlertidig beskyttelse i andre europeiske land. I denne publikasjonen beskriver Ida Kjeøy og Guri Tyldum hvordan ukrainske flyktninger i Polen og Norge tenker om migrasjon og retur.

Slik mantraet «utvikle, ikke avvikle» brukes i politikken tilsløres den nødvendige omstillingen av norsk olje og gass. I verste fall står utsagnet i veien for en rettferdig overgang til nettonullsamfunnet. For å være både klimatroverdig og sosial rettferdighet, bør regjeringen lage en ny og tydelig «omstillingsfortelling» for norsk olje og gass, skriver Camilla Houeland og to medforfattere i en kronikk.

Med vekt på tariffavtaledekning og variasjonene i arbeidslivsregulering i de nordiske land, er dette notatet skrevet av Jon Erik Dølvik som underlag for diskusjon på nordisk arbeidsministermøte i Oslo 22 november 2022. Temaet er hvordan myndighetene og partene kan styrke og fornye avtalesystemene i nordisk arbeidsliv. Med utgangspunkt i et nordisk forskerseminar, ble arbeidet med notatet initiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Konkurranseutsetting av velferdstjenester er et brennbart politisk område og det har vært tema i fire offentlige utvalg der det siste i rekken, Avkommersialiseringsutvalget, ble nedsatt i høst. Spørsmålet er hvordan EØS-avtalen påvirker våre valgmuligheter. Hva skjedde for eksempel da Oslo kommune prioriterte ideelle drivere av sykehjem? Og hva vil Sverige med sin nye utredning om profitt i skolen? Dette er temaer som ble tatt opp på Fafofrokost 9. november og du kan se opptak og presentasjoner her. Det ble presentert resultater fra en ny spørreundersøkelse om holdninger til konkurranseutsetting og den presentasjonen kan du også kikke gjennom.
 

Språket vi anvender for å snakke om kriminalitet på arbeidsmarkedet («a-krim») er i endring. En ny vitenskapelig artikkel utforsker disse endringene, og ser dem i lys av samfunnets forståelse av denne typen kriminalitet. Førsteforfatter Synnøve Økland Jahnsen viser sammen med Gisle Andersen og Anje Gjesdal hvordan det nye begrepsapparatet har bidratt til å skape bred oppslutning, på tvers av både tradisjonelle politiske skillelinjer og organisasjoner.

En ny artikkel gransker møtet mellom plattformarbeid og den «norske arbeidslivsmodellen» gjennom en analyse av framveksten av plattformarbeid i drosjenæringen og renholdsbransjen. Generelt finner Erik T. Valestrand og Sigurd M. N. Oppegaard at plattformselskapene i svært liten grad har utfordret reguleringen av lønns- og arbeidsvilkår, men snarere funnet seg til rette i norsk arbeidsliv ved å utnytte randsonene av arbeidslivsmodellen, etablere seg i allerede «gigifiserte» bransjer og tilpasse seg ansettelsesmodellene som kjennetegner disse.

Kommende arrangementer

 • Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

  Mandag 28. november 2022, kl. 14.00–16.00

  Fafo Østforum seminar

  Regjeringen har foreslått to handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser. Hva vil stortingspolitikerne prioritere? Og hva mener arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om tiltakene som er foreslått?


 • Markering av verdens aidsdag

  Torsdag 1. desember 2022, kl. 13.00–15.30

  HivNorge og Fafo inviterer til seminar

  Har hivepidemien forandret oss? Dette er hovedspørsmålet når HivNorge og Fafo inviterer til fagseminar på verdens aidsdag. Hvordan har hivepidemien bidratt til holdningsendringer på en rekke samfunnsområder? Stikkord fra seminarprogrammet er skeivt kulturår, rusbehandling, brukerrollen i helse- og velferdstjeneste, kirkens transformasjon og nye epidemier.


 • Retten til å koble av

  Torsdag 8. desember 2022, kl. 08.30–09.45

  Fafofrokost

  Skal det åpnes for mer eller mindre bruk av hjemmekontor, eller vil dette gjøre at grensen mellom jobb og fritid utviskes, og at samarbeidet og arbeidsmiljøet blir dårligere? På dette frokostseminaret presenteres forskning fra Norge og EU om erfaringene med hjemmekontor, og lederne for Spekter og Akademikerne møtes for å diskutere erfaringene med hjemmekontor og om det er behov for nye reguleringer.


 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.