Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
21 august 2019
Fafo: Økt bruk av bedriftsintern aldersgrense etter lovendring

Fafo har undersøkt virksomheters og ansattes tilpasning til den nye aldersgrensen for stillingsvern. Rapporten viser at andel virksomheter med en lavere, bedriftsintern aldersgrense har økt etter lovendringen i 2015. En kan imidlertid ikke dokumentere at de hevede aldersgrensene økte 66- og 69-åringenes sannsynlighet for å fortsette i arbeid. Økte aldersgrenser synes heller ikke å ha bidratt til redusert rekruttering av seniorer på kort sikt, men andelen som skifter jobb ved henholdsvis 67 og 70 år har økt.

Les mer og last ned rapporten: Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen: «Heving av aldersgrensen for stillingsvern: Hvordan har virksomhetene og de ansatte tilpasset seg?»

20 august 2019
Fafo: Se i opptak: Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

Fafo har evaluert tre arbeidstidsforsøk i staten. På Fafo-frokost tirsdag 20. august ble rapporten lansert og diskutert: Presentasjon ved Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip og Leif E. Moland, kommentar ved kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, samtale fra ledelsen og tillitsvalgte i kriminalomsorgen, Luftforsvaret og Tolletaten.

Se videoopptak på Fafo-TV

21 august 2019
Fafo: Gode skussmål for mer selvstyrt arbeidstid

Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering. Rapporten ble overrakt statsråd Monica Mæland under en egen Fafo-frokost 20. august. Representanter fra kriminalomsorgen, Luftforsvaret og Tolletaten deltok også i en samtale om sine erfaringer fra arbeidstidsforsøkene.

Les rapporten: Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg: «Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater. Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus»

19 august 2019
Fafo: Takk til alle som besøkte Fafobåten under Arendalsuka!

To dager, fjorten seminarer, femten runder av forskningsstafetten og én quiz: En stor takk til alle som fant fram til Fafobåten under Arendalsuka 2019.

For gjensyn, se vårt bildegalleri på Facebook

15 august 2019
Fafo: Utbredt overvåkning – ofte uten informasjon og medvirkning

I denne rapporten presenterer vi resultatene fra en spørreundersøkelse blant arbeidstakere om digitale kontroll- og overvåkingssystemer på jobben i 2019. Tallene sammenliknes med en 2010-undersøkelse. Nær 60 prosent svarer at de har ett eller flere digitale systemer for kontroll og overvåking på jobben. Kravene knyttet til medvirkning og informasjon blir dessuten i varierende grad fulgt opp av arbeidsgiverne, er blant funnene. Rapporten lanseres i form av et eget seminar på Fafobåten under Arendalsuka.

Les mer og last ned rapporten: Mona Bråten: «Kontroll og overvåking i norsk arbeidsliv»

14 august 2019
Fafo: Arbeidsmarkedet forblir kjønnsdelt – hvorfor?

«Alle» mener en jevn fordeling av kvinner og menn på arbeidsplassen er både ønskelig og bra. Likevel forblir arbeidsmarkedet sterkt kjønnsdelt. En ny Fafo-rapport har tatt steget helt ned til de enkelte virksomhetene for å finne årsaker. Gjennom caseintervjuer har forskerne undersøkt hva lønn, tilrettelegging og arbeidstid betyr for å forklare kvinners og menns valg av arbeid, samt hvordan kulturelle forståelser spiller inn. Om du er i Arendal presenteres den også klokka 10.00 på Fafobåten.

Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad: Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på virksomhetsnivå

14 august 2019
Fafo: Kjønnsbalanse på jobb: Vil, men får det ikke til

«Alle» mener en jevn fordeling av kvinner og menn på arbeidsplassen er både ønskelig og bra. Hvorfor er da fremdeles store deler av arbeidsmarkedet så kjønnsdelt? Forskerne etterlyser blant annet mer bevisste strategier på skjevfordelte arbeidsplasser. I denne artikkelen presenterer vi noe av innholdet i rapporten som slippes i dag.

Les artikkelen på Arbeidslivet.no

13 august 2019
Fafo: Har gransket kårene for varehandelens veteraner

Til sammen arbeider 330 000 personer i varehandelen i Norge. Av disse er omtrent 1 av 4 eldre enn 50 år. Fafo har undersøkt hvordan disse seniorene har det og ivaretas. I et HMS-perspektiv framstår det som at det er liten interesse for seniorpolitikk på arbeidsplassene, strategier som blant annet vil kunne få dem til å stå lenger i arbeid.

Les mer og last ned rapporten: Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen: «Seniorpolitikk i varehandelen»

13 august 2019
Fafo: Varehandelens veteraner – et trumfkort mot nettbutikkene?

Veksten innen netthandel har snudd opp-ned på store deler av den tradisjonelle varehandelen. Garvede seniorer – ansatte som er 50 år og eldre – kan spille en rolle i å holde liv også i de fysiske butikkene, poengterer den ferske Fafo-rapporten «Seniorpolitikk i varehandelen». Dette blir da også tema for et eget lanseringsseminar under Arendalsuka onsdag 14. august klokka 13.15.

Les mer i artikkelen på Arbeidslivet.no

13 august 2019
Fafo: Forsvarer fagkompetansen i omstillingens tid

I hvilken grad får faglig kunnskap plassen den fortjener når offentlig sektor er i omstilling? Dette er et sentralt spørsmål i et diskusjonsnotat skrevet på oppdrag fra Statped. Her gransker Inger Marie Hagen samspillet med omstilling og kompetanse: «Respekt for faglig kunnskap må utgjøre kjernen i debatten når produksjonen av sosiale tjenester skal planlegges og endres», argumenterer hun i sluttordet.

Les mer og last ned notatet: «Kompetanse og omstilling – to sider av samme sak eller en umulig kombinasjon?»

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Totalt teller Fafo 90 ansatte, 62 av disse utgjør den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Forskerne har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 13 samfunnsøkonomer.