Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

Dette er første rapport i et prosjekt som skal kartlegge konsekvensene av omreguleringen av det norske drosjemarkedet som trådte i kraft 1. november, utført i samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt (TØI) og Fafo. Her samler forskerne en oversikt over utviklingen fram mot omreguleringen, med vekt på blant annet organisering, tilbud og etterspørsel og lønns- og arbeidsvilkår. Fra Fafos side er Sigurd M. N. Oppegaard og Bjorn Dapi medforfattere.

Det nordiske 0–24-prosjektet har vært et samarbeid mellom alle de nordiske land og selvstyrte områder om bedre oppfølging av utsatte barn og unge. Fafo har gjennomført en følgeevaluering av prosjektet. Et hovedpunkt i evalueringen er betydningen av å sette barn og unge i sentrum og ta deres perspektiv når man skaper og utvikler tjenester på oppvekstfeltet, og i oppfølging av barn og unge.

Den 26. november skal forskerne presentere de endelige konklusjonene fra det nordiske forskningsprosjektet The Future of Work: Opportunities and challenges for the Nordic models.

Uravstemning har vært tema i flere lønnsoppgjør høsten 2020. I oktober stemte både Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund nei i uravstemningen om forhandlingsløsningen om ny tariffavtale for KS-området. I denne artikkelen går Kristine Nergaard gjennom hvordan ordningen med uaravstemninger fungerer og benyttes.

Antallet organiserte medlemmer økte både blant arbeidstakerne og arbeidsgiverne målt mot 2018. I prosentandel av hele arbeidsmarkedet står likevel tallene først og fremst på stedet hvil. Omfanget av tariffavtaler fortsetter derimot å peke nedover. Flere tall og utviklingstrekk fra Kristine Nergaards ferske notat er samlet i en knippe artikler på Arbeidslivet.no.

I en ny rapport ser vi på ansattes opplevelse av medvirkning og innflytelse ved NTNU. Vi undersøker de ansattes opplevelse av innflytelse over faglige arbeid og av kontroll og styring over egen arbeidssituasjon. Videre vi opptatt av om medbestemmelsesordningen ved NTNU bidrar til at ansatte opplever å ha innflytelse, gjennom sine representanter, også over beslutninger av mer overordnet karakter. Til sist undersøker vi om NTNU-ansattes opplevelse av medvirkning og medbestemmelse varierer etter nivå i organisasjonen.

Kommende arrangementer

 • EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

  Fafo Østforum webinar Tirsdag 24. november 2020, kl. 14:00–15:15
  EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

  I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dette webinaret får vi en innledning (på engelsk) av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsetter vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke.

 • På jakt etter språknøkkelen

  Fafo og Språkrådet inviterer til webinar med rapportlansering Torsdag 3. desember 2020, kl. 09.00–10.00
  På jakt etter språknøkkelen

  Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked stiller større krav til hvordan vi kommuniserer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner?

 • Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser

  Fafo-webinar Torsdag 3. desember 2020, kl. 12.00–13.00
  Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser

  Fafo markerer FNs internasjonale dag for funksjonshemmede med webinar og internasjonal boklansering om hatytringer. Hatefulle ytringer er hverdagskost for en del personer med nedsatt funksjonsevne.

Flere nyheter

 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.