logo fafo 194x64

Kommende og nylige arrangementer

Future of work: Addressing the challenges of digitalisation

Future of work: Addressing the challenges of digitalisation

Fafo seminar
  • Tuesday 21 November 2017, kl 14:00-15:30
  • Fafo's conference center, Borggata 2B, Oslo
  • Nedenfor kan du laste ned presentasjonene.

    Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

    Hvordan møter partene i arbeidslivet digitaliseringens utfordringer? Ny teknologi gir oss muligheten til å løse oppgaver på nye måter, men digitalisering vil også endre verdikjeder, forretningsmodeller, kompetansebehov og maktforhold i arbeidslivet. Professor Wolfgang Schroeder ved Universitetet i Kassel i Tyskland har sett på hvordan tysk fagbevegelse jobber med utfordringene knyttet til digitalisering. Hva kan de nordiske landene lære av de tyske erfaringene?

Introduksjonsprogram på tomgang?

Introduksjonsprogram på tomgang?

Fafo-frokost med rapportlansering
  • Tirsdag 31. oktober 2017, kl 08.30–09.45
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo
  • På dette frokostseminaret lanserte vi rapporten "Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem?". Fafo har evaluert organisering, tiltak og resultater i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen for nyankomne innvandrere.

    Nedenfor kan du laste ned presentasjonene, og finne lenke til den nye rapporten.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi