logo fafo 194x64
Arendalsuka: Fafo-båten 2018
Onsdag 15. og torsdag 16. august
MS Sandnes og MS Sjøkurs, Langbryggen Arendal

Årets Fafo-båt er til hverdags MS Sandnes, tidligere rutebåt mellom Stavanger og Bergen. Skipet har seilt som skoleskip, men er nå charterbåt og veteranskip.

Fafos forskerstafett: Hva vi vet om … !

Stafetten består av 17 etapper. På 10-15 minutter gir en Fafo-forsker en oppdatering om et aktuelt tema. Deretter er det spørsmål og diskusjon. Hver etappe varer i 25 minutter.

Se alle etappene i forskerstafetten

Se hele programmet på Arendalsuka.no

Fafo-deltakelse på andre arrangementer

Sissel Trygstad  Ytringsfrihet i offentlig sektor Unio

Lise Lien: Hvordan kan god ledelse redusere sykefraværet? KS

Guri Tyldum: Integrering og midlertidighet - går det sammen? Norsk Folkehjelp, Redd Barna, NOAS

Mark Taylor:  Bærekraftig oppdrettsnæring - muligheter for Norge Framtiden i våre hender

Anne Britt Djuve: Innvandrerkvinner: kan ikke, vil ikke, får ikke jobbe? Kompetanse Norge, IMDi

Fafo-båten ligger ved kai ved Langbryggen ytterst i Pollen, 15. og 16. august. Fafo har arrangementer i flere lokaler: 12 seminarer på MS Sandnes og forskerstafett med 17 etapper på MS Sjøkurs. Båtene ligger fortøyd utenpå hverandre og har felles inngang fra kaia.

Arrangementene er gratis og åpne for alle, og det er ikke nødvendig med påmelding. Programmet for Fafos seminarer finner du nedenfor. Hele programmet for Arendalsuka på arendalsuka.no, der vil du se at du også treffer Fafo-forskere på en rekke andre arrangementer rundt i byen.

Endringer kan (og vil) forekomme.

Onsdag 15. august

14:30-15:30 Innvandring og integrering – hvorfor blir det så vanskelig for venstresiden?

Festsalen

For utopisk, for usolidarisk, for utydelig. Venstresidens innvandringspolitikk får kritikk både utenfra og internt. Hvorfor det? Skorter det på kunnskap, eierskap, mot eller gode løsninger? Er det vanskeligere for venstresiden enn for høyresiden? Hvilke politiske alternativer er mulige? Vi inviterer politikere og kritiske kommentatorer til samtale med Fafo-forskere. Møteleder er Ragna Lillevik, Fafo.

Jonas Bals, LO
Masud Gharahkhani, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Åsa Linderborg, Kulturchef, Aftonbladet
Kaia Storvik, Tankesmien Agenda
Jon Horgen Friberg, Fafo
Guri Tyldum, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7848

Masud Gharahkhani,  Kaia Storvik, Jonas Bals og  Åsa Linderborg

15:00-16:00 Doing-by-suing: Rettssaker om menneskerettigheter og klima, strategisk tiltak eller bare en trend?

1. klassesalongen

mtaDet er et økende antall søksmål mot selskaper og myndigheter i flere land, hvor organisasjoner eller andre tar kampen for klima og menneskerettigheter inn i domstolene. Vi vil diskutere: Er det riktig og fornuftig å ta denne kampen inn i rettssalen? Hva kan dette føre til - for selskapene selv, men også for partene i arbeidslivet, for myndigheter og sivilsamfunn? Samtalen vil bli ledet av journalist Ingerid Salvesen.

Vibeke Hammer Madsen, Administrerende direktør, Virke
Truls Gulowsen, Daglig leder, Greenpeace Norge
Mark Taylor, Fafo og Juridisk Fakultet, UiO

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7935

16:00-17:00 Klasseforskjeller i likhetsorienterte Norden, med Åsa Linderborg, Lars Olsen og Gudmund Hernes

Festsalen

gheUlikhetene i Norden er større enn mange tror. Åsa Linderborg, Lars Olsen og Gudmund Hernes diskuterer blant annet om klasse er et relevant begrep for å beskrive forskjellene, om eliten er den samme i de nordiske landene, hvor vi finner arbeiderklassen og om det er mobilitet mellom klassene.

Åsa Linderborg, Kulturchef, Aftonbladet
Lars Olsen, Journalist og forfatter
Gudmund Hernes, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7987

16:15-17:15 Å leve det er å lære – utdanning etter 40 lønner seg

1. klassesalongen

Det er et stort problem at arbeidslivet «lekker» i forbindelse med omstillinger. Dette skjer blant annet fordi en god del eldre arbeidstakere forsvinner ut på grunn av manglende, gal eller udokumenterbar kompetanse. Gitt at behovet for omstillinger forventes å øke i tiden framover, er problemstillingen mer aktuell enn noen gang.

Olav Eikemo, Senter for seniorpolitikk
Tove Midtsundstad, Fafo
Roy Nielsen, Fafo
Anne Inga Hilsen, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8163

19:00-20:30 Forskning vs. litteratur. Framstilling av integrasjon og utenforskap, Shezan Shakar og Navjot Sandhu

Festsalen

Tante Ulrikkes vei productimageZeshan Shakar har blant annet mottatt Tarjei Vesaas' debutantpris for romanen «Tante Ulrikkes vei», der vi møter Mo og Jamal som deltar i et forskningsprosjekt om oppvekstforhold i Groruddalen. Jon Horgen Friberg leder et langsiktig forskningsprosjekt ved Fafo om oppvekst og integrasjon blant unge med innvandrerbakgrunn i Oslo-området. Samtalen mellom Shakar og Friberg ledes av Navjot Sandhu, minoritetsombud for Oslo politidistrikt og styreleder for Minotenk (Minoritetspolitisk tenketank).

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8024

Torsdag 16. august

09:30-10:45 Frafall, getto og utenforskap. Møt bl.a. Jan Tore Sanner, Gudmund Hernes og Camilla Stoltenberg

Festsalen

Foto Marte Garmann.Frafall i skolen er et vedvarende problem. Men handler det om skolen man går, stedet man bor eller familien man er født inn i? Svaret er litt av alt, men i denne sesjonen spør vi: på hvilken måte? Samtalen ledes av forskningsleder Jon Rogstad, Fafo.

Jan Tore Sanner, Kunnskaps- og integreringsminister
Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
Sahra Jaber, Alnaskolen
Ingar Brattbakk, OsloMet
Gudmund Hernes, Fafo
Jon Rogstad, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7760

09:30-10:30 Vil globale mål ramme norske interesser? Debatt om samstemt norsk politikk for global utvikling

1. klassesalongen

Regjeringen har som målsetning at ulike politikkområder ikke skal undergrave hverandre for å oppnå globale mål for bærekraftig utvikling. Men hvor langt er vi villige til å strekke oss om dette går på bekostning av viktige norske politiske og økonomiske interesser - og truer vår egen velferd? Vi har invitert representanter fra Utenriksdepartementet, Norad og sivilsamfunnet til en debatt om temaet på Fafo-båten.

Svein Erik Stave, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8062

11:00-12:00 Møt Eriksson, Hanssen og Bjurstrøm. Tre tidligere arbeidsministre om utfordringene i arbeidslivet

Festsalen

Vi inviterer til samtale om hva som har preget arbeidslivet og arbeidsmarkedet de siste 15 årene. Stikkord er arbeidsinnvandring, arbeidskriminalitet, høylytte diskusjoner knyttet til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser og innleie av arbeidskraft, samt fallende organisasjonsgrad på arbeidstakersiden. Hvordan ser de tidligere ministrene på utviklingen framover?

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8109

Robert Eriksson, Hanne Bjurstrøm og Bjarne Håkon Hanssen

11:00-12:00 Visjon2030: Bedre opplæring i helse, utdanning og energi gjennom norske innovasjoner

1. klassesalongen

Visjon 2030Målsettingen til det NORAD-finansierte VISJON2030-initiativet er å finne teknologiske løsninger som fremmer FNs bærekraftsmål innen utdanning og helse. I dette seminaret vil vi få smakebiter på ulike prosjekter som spenner fra hvordan man kan oppnå bedre læring ved hjelp av nettbrett, integrering av barn som har falt utenfor skolesystemet, bedret diagnostisering av gulsott, og hvordan tilgang på strøm og internett kan kobles sammen med ulike utviklingsperspektiv.

De enkelte prosjektene vil presentere hvordan prosjektene kan bidra til utvikling, hvordan de er skalerbare, og hvordan de på sikt kan integreres lokalt.

I tillegg vil det være korte kommentarer fra Forskningsrådet, NORAD og Innovasjon Norge.

Følgende prosjekter vil bli presentert

  • Picterus : Diagnostisering av helseproblemer hjelp av enkel teknologi. App for å diagnostisere gulsott.

  • SINTEF: Jeg hører deg! Hørselshjelpemidler til skolebarn.

  • Høgskolen på Vestlandet: Sikret utdanning for barn i Tanzania. Synshjelpemidler til skolebarn.

  • Leap Learning : Økt læring ved hjelp av nettbrett i Somalia.

  • Strømmestiftelsen : Mulighet for re-integrering i skolen for elever som av ulike grunner har falt ut, såkalte Speed-schools.

  • Eyasys : Sunami Landsbyutvikling. Småskala næringsutvikling knyttet til innføring av data og solceller.

  • Lærdal Global Health: Opplæring og utstyr til jordmødre for tryggere fødsler i Nepal og Tanzania

  • Basic Internet: Digitalisering: Informasjon for alle gjennom Internet light.

Anne Hatløy, Fafo
Tewodros Aragie Kebede, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8097

13:30-14:30 Renere i renhold? Lansering av ny rapport

Festsalen

Mye er gjort for å bedre forholdene i renholdsbransjen det siste tiåret. Flere av tiltakene har fått virke i mange år. Spørsmålet nå er om renholderne har fått bedre lønns- og arbeidsvilkår og om bransjen har blitt mer ryddig. En ny studie er laget på oppdrag fra bransjeprogrammet mellom myndighetene og partene.

Rolf K. Andersen, Fafo
Sissel C. Trygstad, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8137

13:30-14:30 Ungdom i fagbevegelsen gis for lite plass og innflytelse

1. klassesalongen

Peggy Hessen FolsvikMange av dagens ungdommer er opptatt av trygghet og rettferdighet. Det store flertallet ønsker seg fast jobb, og mange har et positivt syn på fagbevegelsen. Samtidig er kunnskapen om fagorganisering lav. Fagforbundene må nå ungdommen, ikke minst på grunn av en fallende organisasjonsgrad. I en undersøkelse Fafo har gjennomført gir de unge et tydelig signal om at de må få mer plass i organisasjonen. Hvordan skal fagbevegelsen rekruttere flere unge og gi dem mer innflytelse? Diskusjonen ledes av Kristin Jesnes, Fafo.

Rune Bugten, LO
Victoria De Oliveira, Fagforbundet Ung
Peggy Hessen Følsvik, LO
Christine Ingeberg Rye, Dansk HK Service
Ann Cecilie Bergene, Utdanningsforbundet/Fafo
Silje Andresen, Fafo
Elin Svarstad, Fafo
Anne Hege Strand, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/8125

15:00-16:00 Fag på vandring - arbeidsvandringens konsekvenser for fagopplæring og kompetanseutvikling

1. klassesalongen

Har tilgang på arbeidskraft fra Øst-Europa gjort arbeidsgiverne mindre villige til å satse på fagopplæring og rekruttering av fagarbeidere? Et annet spørsmål er hvilke konsekvenser arbeidsvandringen har for fagkompetansen på et overordnet europeisk nivå. Forskere, arbeidsgivere og interesseorganisasjoner diskuterer virkemidler, tiltak og veien framover. Møtelder er Jon Rogstad, forskningsleder Fafo

Jørgen Leegård, BNL
Jens-Petter Hagen, Fellesforbundet
Torbjørn Andersen, Quality Hotel Tønsberg
Jon Erik Dølvik, Fafo
Anna Hagen Tønder, Fafo

https://www.arendalsuka.no/event/user-view/7882

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi