logo fafo 194x64

Fafo-reports

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

Fafo-rapport 2017:15
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Vulnerability and exploitation along the Balkan route

Vulnerability and exploitation along the Balkan route

Identifying victims of human trafficking in Serbia
Fafo-report 2017:12
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees
Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse

Fafo-rapport 2017:11
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell
Fafo-rapport 2017:10
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien
Seksuell trakassering i arbeidslivet

Seksuell trakassering i arbeidslivet

Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg
Fafo-rapport 2017:09
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Fafo-rapport 2017:08
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
Opphold i asylmottak

Opphold i asylmottak

Konsekvenser for levekår og integrering
Fafo-rapport 2017:07
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Fra bostedsløs til varig bolig

Fra bostedsløs til varig bolig

Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes
Fafo-rapport 2017:06
Inger Lise Skog Hansen
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Fafo-rapport 2017:04
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Pensjonsuttak før fylte 67 år

Pensjonsuttak før fylte 67 år

Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015
Fafo-rapport 2017:03
Roy A. Nielsen
Veiledningserfaringer

Veiledningserfaringer

Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
Fafo-rapport 2017:02
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Gjør fagbrevet en forskjell?

Gjør fagbrevet en forskjell?

Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole
Fafo-rapport 2017:01
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»

«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»

Oppstartanalyse av satsingen
Fafo-rapport 2016:46
Lise Lien
Retaining Older Workers

Retaining Older Workers

Fafo-report 2016:45
Åsmund Hermansen
Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon

Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon

Fafo-rapport 2016:44
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland
Assimilering på norsk

Assimilering på norsk

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn
Fafo-rapport 2016:43
Jon Horgen Friberg
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet

En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet

Diskusjon av strategiske muligheter
Fafo-rapport 2016:42
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

Fafo-rapport 2016:41
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
SamBIM

SamBIM

Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport
Fafo-rapport 2016:40
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
[12 3 4 5  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Streetadress: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are