logo fafo 194x64

Fafo-reports

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Fafo-rapport 2017:08
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
Pensjonsuttak før fylte 67 år

Pensjonsuttak før fylte 67 år

Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015
Fafo-rapport 2017:03
Roy A. Nielsen
Gjør fagbrevet en forskjell?

Gjør fagbrevet en forskjell?

Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole
Fafo-rapport 2017:01
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»

«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»

Oppstartanalyse av satsingen
Fafo-rapport 2016:46
Lise Lien
Retaining Older Workers

Retaining Older Workers

Fafo-report 2016:45
Åsmund Hermansen
Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon

Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon

Fafo-rapport 2016:44
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland
Assimilering på norsk

Assimilering på norsk

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn
Fafo-rapport 2016:43
Jon Horgen Friberg
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet

En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet

Diskusjon av strategiske muligheter
Fafo-rapport 2016:42
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

Fafo-rapport 2016:41
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
SamBIM

SamBIM

Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport
Fafo-rapport 2016:40
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

Fafo-rapport 2016:39
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
The Norwegian social model – an inspiration for Greece?

The Norwegian social model – an inspiration for Greece?

Fafo-report 2016:38
Magne Bråthen and Tone Fløtten
Bedre gjennomføring i videregående opplæring

Bedre gjennomføring i videregående opplæring

Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
Fafo-rapport 2016:37
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Oslo kommunes traineeordning for  mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

En midtveisevaluering
Fafo-rapport 2016:36
Lise Lien
Retur som avtalt?

Retur som avtalt?

En effektivitetsstudie av Norges returavtaler
Fafo-rapport 2016:35
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund

Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:34
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus

Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Follow up of apprentices in Akershus

Follow up of apprentices in Akershus

Fafo-rapport 2016:31
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
En ideell forskjell?

En ideell forskjell?

Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten
Fafo-rapport 2016:30
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter
[12 3 4 5  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Streetadress: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are