logo fafo 194x64
Jon Rogstad
+47 22087942
+47 99251463

Research areas

Manager, completed projects

Research Director, Professor

Dr. polit., sosiology, University of Oslo

Research areas

Ethnic minorities, labour market, political participation, trust

.

Publications

Articles

 • Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K. (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 1-21). De Gruyter.

 • Elgvin, O. & Rogstad, J. (2017).Religious Threats and Institutional Change in Norwegian Mass Media. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 161-178). De Gruyter.

 • Engelstad, F., Larsen, H. & Rogstad, J. (2017).The Public Sphere in the Nordic Model. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 46-70). De Gruyter.

 • Birkelund, G. E., Heggebø, K. & Rogstad, J. (2016). Additive or Multiplicative Disadvantage? The Scarring Effects of Unemployment for Ethnic Minorities. European Sociological Review.

 • Rogstad, J. (2015). Den flerkulturelle utfordring: Mellom retten til likhet og lik rett til forskjell. I B. Bungum, U. Forseth & E. Kvande (red.), Norsk nirvana? Internasjonalisering og den norske modellen i arbeidsliv og velferdsstat. Bergen: Fagbokforlaget.

 • Birkelund, G. E., Rogstad, J., Heggebø, K., Aspøy, T. M. & Bjelland, H. F. (2014). Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Sosiologisk tidsskrift, 22, 352-382.
 • Espeland, C. E. & Rogstad, J. (2013). Antiracism and social movements in Norway: the importance of critical events. Journal of Ethnic and Migration Studies, 39(1).
 • Rogstad, J. & Solbrække, K. N. (2012). Velmenende likegyldighet? Konflikt og integrasjon i et flerkulturelt sykehus. Sosiologisk tidsskrift, 4.
 • Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2012). Discrimination: Methodological Controversies and Sociological Perspectives on Future Research. Nordic Journal of Migration Research, 2(3).
 • Rogstad, J. (2012). Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. I S. K. Ackapar (red.), Turkish Immigrants in Western Europe and North America. Immigration and Political Mobilization. London: Routledge.

 • Elgvin, O. & Rogstad, J. (2012). Muslimer flytter til Europa som et ledd i en demografisk krigføring. I S. Indregard (red.), Motgift. Akademisk svar på den nye høyreekstremismen. Oslo: Flamme forlag.

 • Rogstad, J. & Vestel, V. (2011). The Art of Articulation: Political Engagement and Social Movements in the Making among young adults in Multicultural settings in Norway. Social Movement Studies, 10(3).
 • Brekke, I. & Rogstad, J. (2011). Godt gift? Betydningen av ektefellens landbakgrunn for kvinnelige etterkommeres arbeidsdeltakelse. Søkelys på arbeidslivet, 28(1/2).
 • Rogstad, J. (2011). Grenseløst engasjement. Sosial kapital og behovet for transnasjonale perspektiver. I D. Wollebæk & S. Segaard, Sosial kapital i Norge. Oslo: Cappelen Damm.

 • Myrberg, G. & Rogstad, J. (2011). Patterns of Participation. Engagement among ethnic Minorities and the Native Population in Oslo and Stockholm. I L. Morales & M. Giugni (red.), Social Capital, Political Participation and Migration in Europe. Making Multicultural Democracy Work? Basingstoke: Palgrave.

 • Rogstad, J. (2010).  Diskriminering – kan en hvit man fra middelklassen forstå det? I D. Album, M. N. Hansen & K. Widerberg (red.), Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Oslo: Universitetsforlaget.

 • Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2010). Den utdannede, den etterlatte og den drepte. Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering. Sosiologisk tidsskrift, 1, 31-52.
 • Rogstad, J. (2009). Bokanmeldelse: Velferdsstaten møter verden. Arbeidsplasser i endring av Marie Louise Seeberg. Sosiologisk tidsskrift, 17, 395–400.

 • Rogstad, J. & Wergeland, I. (2009). Liv og ære i valg andre nominasjoner. Samtiden, 3, 102-111.

 • Raaum, O., Rogstad, J., Røed, K. & Westlie, L. (2009). Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Journal of Socioeconomics, 38(1), 173−187.
 • Rogstad, J. (2009). What difference does it make? Transnational networks and collective engagement among ethnic minorities. I S. Alghasi, T. H. Eriksen & H. Ghorashi (red.),  Paradoxes of Cultural Recoqnition. Perspectives from Northern Europe. London: Ashgate.

 • Rogstad, J. (2009). Towards a Success Story? Turkish Immigrant Organizations in Norway. Turkish Studies, 10(2).
 • Rogstad, J. (2008). Musikk fra et gutterom. I A. Lorentzen & A. Kvalbein (red.), Musikk og kjønn – i utakt? Bergen: Fagbokforlaget.

 • Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2008). Diskrimineringens art, omfang og årsaker. Søkelys på arbeidslivet, 3(35), 417–429.
 • Rogstad, J. (2007). Få sider – mange emner. En anmeldelse av Trond Løynings Økonomisk sosiologi. Sosiologisk tidsskrift, 15(3), 276-278.

 • Rogstad, J. & Orupabo, J. (2007) Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1.
 • Rogstad, J. (2006). Innvandrere i alle land, foren eder. I A. Rolijordet (red.), Kollektiv og individ. En debattbok om mangfold og fellesskap i individenes tidsalder. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Rogstad, J. (2006). Den flerkulturelle bedriften – et spørsmål om moral?, Horisont - Næringspolitisk tidsskrift 7

 • Raaum, O., Rogstad, J., Røed, K. & Westlie, L. (2005). Young and Out: An Application of a Prospects-Based Concept of Social Exclusion. Memoranda, 17/2005. Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

 • Rogstad, J. (2004). Diskriminering som erfaring. Søkelys på arbeidsmarkedet, 21, 265- 275.

 • Rogstad, J. (2004). Virkemidler på vandring. Kan virkemidler fra kvinnekampen brukes til å skape likestilling mellom etniske grupper? Sosiologisk Tidsskrift, 12, 190-212.
 • Rogstad, J. (2003). Da Qureshi kastet hansken. Et svar. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 4, 157-162.

 • Rogstad, J. (2003). Fra sans til samling. En måned med musikk, minner og makt. I F. Engelstad & G. Ødegård (red.), Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Rogstad, J. (2002). Det eksotiske som fordel. Søkelys på arbeidsmarkedet, 19, 3-10.

 • Rogstad, J. (2002). Diskriminering og ulikhet – forklaring og metode. Sosiologisk tidsskrift, 10, 3-26.
 • Rogstad, J. (2001). Små årsaker - store forskjeller. Forklaringer på ulikhet i det flerkulturelle Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning, 42, 623-644.
 • Rogstad, J. (2000). Fremmed på brygga i Tønsberg. Tidsskrift for samfunnsforskning, 41, 95-102.

 • Rogstad, J. (2000). Når sant skal sies – hvor viktig er norsk for innvandrere på arbeidsmarkedet? Søkelys på arbeidsmarkedet, 17, 159-164.

 • Rogstad, J. (2000). Lille Pakistan – Store Oslo. Nytt Norsk Tidsskrift, 17, 430-431.

 • Rogstad, J. (1999). Diskriminering – hva er det og hvordan avdekke det? Søkelys på arbeidsmarkedet, 16, 125-132.

 • Rogstad, J. (1998). Konjunktur och attityder. Innvandrere och minoriteter/Scandinavian Migration and Ethnic Minority Review, 4, 9-11.

 • Rogstad, J. & Raaum, O. (1998). Utstøting av innvandrere fra arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidsmarkedet, 15, 29-41.

 • Rogstad, J. (1998). Mannfolk i arbeid. I R. Nielsen & P. Veiden (red.), Sosiologisk fantasi. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

 • Rogstad, J. (1997). Fargeblinde arbeidsgivere eller (u)tilsiktet ulikhet. Søkelys på arbeidsmarkedet, 14, 197-201.

 • Brochmann, G. & Rogstad, J. (1997). Svar til Ottar Brox. Tidsskrift for samfunnsforskning, 38(2), 256-257.

 • Brochmann, G. & Rogstad, J. (1996). Integrasjon, underklasse og marginalisering: noen refleksjoner omkring dagens innvandringsdebatt. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 37(4), 554-576.
 • Rogstad, J. (1996). Innvandrere uten arbeid - politisk hodepine eller forskningsmessig hodebry? Samora Magasin, 4, 10-14.

 • Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (1996). Etikk og metode - noen problemer i studiet av diskriminering. Sosiologisk tidsskrift, 4(3), 197-218.
 • Rogstad, J. (1995). Arbeidsledige innvandrere i Oslo. Søkelys på arbeidsmarkedet, 12, 123-127.

 • Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Lokale løsninger på «deling av arbeid» - et middel i kampen mot arbeidsløsheten? Sosiologisk tidsskrift, 3, 191-212.
 • Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1995). Deling av arbeid - noen forsøk på bedriftsnivå. Søkelys på arbeidsmarkedet, 12, 3-11.

 • Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1994). Den nye migrasjonen til Tyskland. Søkelys på arbeidsmarkedet, 11, 99-103.

 • Rogstad, R. (1994). Overtid blant arbeidstakere i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning, 35, 397-424.
 • Rogstad, J. (1993). Nye beregninger av overtidsarbeidets hyppighet og omfang. Søkelys på arbeidsmarkedet, 10, 180-186.

 • Rogstad, J. (1992). Flere får fleksitid. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 77-81.

 • Rogstad, J. (1992). Overtidsarbeid i nedgangstider. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 70-76.

 • Rogstad, J. (1992). Den problematiske overtiden og tallenes magi. Søkelys på arbeidsmarkedet, 9, 175-181.

Fafo-reports

 • Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
  Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2017
  Fafo-rapport 2017:36
 • Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
  Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
  Fafo-rapport 2017:33
 • Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
  Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser
  Fafo-rapport 2016:23
 • Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
  Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
  Fafo-rapport 2015:44
 • Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
  Rett til videregående opplæring for voksne
  Fafo-rapport 2015:27
 • Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
  En studie av jobbintervjuets muligheter og begrensninger
  Fafo-rapport 2014:33
 • Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
  Rekrutteringsbehov i maritim næring fram mot 2020
  Fafo-rapport 2013:28
 • Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
  Deltakelse og samhold blant ungdom og kvinner på Stovner
  Fafo-rapport 2013:02
 • Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad
  En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid
  Fafo-rapport 2012:44
 • Kaja Reegård og Jon Rogstad
  Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring
  Fafo-rapport 2012:42
 • Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad
  Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
  Fafo-rapport 2012:26
 • Kaja Reegård og Jon Rogstad
  Betydningen av sjøbasert erfaring i maritim næring fram mot 2020
  Fafo-rapport 2012:22

Fafo-papers

Other Fafo-publications

Book chapters

Books

 • Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K., eds. (2017). Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model. De Gruyter.

 • Andersson, M., Jacobsen, C. M., Rogstad, J. & Vestel, V. (2012). Kritiske hendelser - nye stemmer! Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Rogstad, J. (2007). Demokratisk fellesskap. Politisk inkludering og etnisk mobilisering. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Brochmann, G., Borchgrevink, T. & Rogstad, J. (2003). Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Rogstad, J. (2001). Sist blant likemenn? Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Oslo: Unipax.

Papers

 • Birkelund, G., Heggebø, K. & Rogstad, J. (2014). Ethnic scarring effects of unemployment. Results from two randomized field-experiments. Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association Annual Meeting, San Francisco, CA, Aug 15.
 • Andersson, M. & Rogstad, J. (2012). Identity and interest as structuring categories in transnational political engagement among ethnic minority young people. Paper presentert på Norsk sosiologforenings vinterseminar. Januar 2012.
 • Rogstad, J. & Solbrække, K. N. (2012). Idealer og realiteter på et flerkulturelt sykehus. Paper presentert på Norsk sosiologforenings vinterseminar. Januar 2012.
 • Rogstad, J. & Ødegård, G. (2010). From bonding to bridging. Networks, participation and integration among immigrants in Norway. ISTR, Istanbul, July 2010.
 • Andersson, M. & Rogstad, J. (2010). In-between identity and interest. Toward a transnational frame for political engagement among young adults with ethnic minority background in Norway. Nordic Migration Research Conference, Malmø August 24 – August 27.
 • Myrberg, G. & Rogstad, J. (2009). Like Two Peas in a Pod? A Comparison of Civic Engagement among Ethnic Minorities in Oslo and Stockholm. Paper presentert på The Localmultidem conference Multicultural Democracy and Immigrants’ Social Capital in European Cities, Brussels 28 – 29 January 2009.
 • Rogstad, J. (2005). The multicultural challenge. Political integration among ethnic minorities in Norway. University of Amsterdam Conference, Democracy in large cities. February 26-27.
 • Rogstad, J. (2004). Political integration, participation and trust in the multicultural Oslo. August 20-22, Nordic Sociological Conference in Sweden.
 • Rogstad, J. (2004). Multicultural democracy and power. UNESCO Conference, Pakistani Migration to Norway. Social Transformation and Continuity. December 6-7.
 • Rogstad, J. (2002). Kjønn, etnisitet og makt. Nordic Sociological Conference in Iceland, The Network Society. Opportunity or opression? 15-17 August 2002.
 • Rogstad, J. (1999). Discrimination on the labour market. Some theoretical and methodological considerations. Fourth Annual International Metropolis Conference in Washington, December 8.-11. 1999.
 • Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1999). The black gold in Norway – immigrants and the labour market in the future. Paper for the 4th European conference of Sociology, Amsterdam 18-21 aug.
 • Rogstad, J. (1998). Last among equals – migrants in the labour market. The 8th National Conferance in Sociology on The Vocabulary of Sociology. Longyearbyen, Svalbard, June 18-21 1998.
 • Rogstad, J. (1998). How may discrimination be recognised? Norwegian Research Council’s conference, Immigrants and the labour market, November 16-17, 1998.
 • Høgsnes, G. & Rogstad, J. (1996). Working Time Policies and Work Sharing Arrangements - the Cases of Denmark and Norway. Presentert på European Research Conference on European Societies or European Society? Social Exclusion and Social Integration in Europe, Theoretical and Policy Perspectives on Poverty and Inequality. Blarney, Co-Cork, Ireland, 26.-31. March 1996.
 • Rogstad, J. (1995). Blir innvandrere diskriminert på arbeidsmarkedet i Norge? Paper på den 18nde Nordiske kongressen i sosiologi, Helsinki, 9.-11. juni 1995.
 • Lorentzen, H. & Rogstad, J. (1994). Motives for volunteering. Paper på ISTR Inagural Conference, Pécs, July 4-7 1994.

Reports

 • Kirkebøen, L. J., Kotsadam, A., Raaum, O., Andresen, S. &  Rogstad, J. (2017). Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet. Rapporter 2017/39.  Oslo – Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

 • Rogstad, J. (2015). IDOL-generasjonen. Publisert i skriftserie for ISCO-Group.
 • Rogstad, J. (2014). Ikke en trussel, men en advarsel. Religionsfrihetens plass og ytringsfrihetens nødvendighet. I B. Enjolras, T. Rasmussen & K. Steen-Johnsen (red.), Status for ytringsfriheten i Norge. Hovedrapport fra prosjektet. Rapport 2014:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Midtbøen, A. H. & Rogstad, J. (2012). Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv. Rapport 1/12. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (2010). Integrasjon og inkludering – avklaring og perspektivering. Notat til Inkluderingsutvalget. Oslo: ISF.
 • Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2009). Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering. Rapport 2009:002. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (2009). Sist inn og først ut? Mot et nytt perspektiv. IMDi-rapport nr. 7, Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider. Oslo: IMDi.
 • Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2009). Rasisme og diskriminering. Begreper, kontroverser og nye perspektiver. Rapport. Oslo: Norges forskningsråd.
 • Rogstad, J. (2009). Betydningen av mangfoldig ledelse i kultursektoren. I Med forbehold om endringer. Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008. Oslo: Kultur- og kirkedepartementet.
 • Rogstad, J. & Lund, M. (2006). Den demokratiske utfordring. I H. Kavli (red.), Integreringskart 2006. IMDI-rapport nr 1. Oslo: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
 • Rogstad, J. (2006). Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge. Rapport 2006:010. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Brochmann, G. & Rogstad, J. (2004). På sidelinjen? Vilkår for deltakelse i politikk og organisasjonsliv i Norge. I B. Bengtsson (red.), Föreningsliv, makt och integration. Stockholm: Justisdepartementet.
 • Rogstad, J. (2003). Diskriminering – mot en ny forståelse. I Strategier for et styrket vern. Oslo: SMED.
 • Rogstad, J. (2000). Et perspektiv, to funn og tre tanker. Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i storbyen. NFR Konferanserapport. Oslo: Norges forskningsråd.

 • Djuve, A. B., Rogstad, J., Snoen, J. A. & Bruce, E. (1999). Innvandrere – fremtidens olje? Rapport 1/99 Oslo: ECON.

 • Rogstad, J. (1998). Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifter. Rapport 1998:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (1997). Økonomiske perspektiver på mulighetene for repatriering til Sarajevo og Sanski Most. Rapport. Oslo: Flyktningerådet.
 • Rogstad, J. & Raaum, O. (1997). Utstøting fra arbeidsmarkedet blant arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Rapport nr. 74/97 Oslo: SNF.
 • Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1996). Deling av arbeid - en strategi for å sørge for seg selv eller andre? I H. Solhaug (red.), Deling av arbeid - en strategi for full sysselsetting. Oslo: Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF).
 • Rogstad, J. (1996). Preventing Racism at the Workplace - The Norwegian National Report. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 • Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Lokale løsninger på deling av arbeid. I M. N. Hansen (red.), Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 1995:006. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (1995). Innvandrere på store steder i Norge. I L. Nilsson & S. Lilja (red.), Invandrerna & lokalsamhället. Historiska aspekter på intgrationen av invandrare i nordiske lokalsamhällen. Rapport 16. Stockholm: Stads- och kommunhistoriska institutet.
 • Rogstad, J. (1995). Redusert overtid mot arbeidsledighet? I M. N. Hansen (red.), Deling av arbeid - En utredning av mulige strategier og konsekvenser. Rapport 1995:006. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (1995). Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de? Rapport 1995:010. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (1995). Innvandrere og arbeidsmarked i Norge. I J. Magerøy (red.), Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 1995:004. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. & Høgsnes, G. (1995). Utenlandske arbeidstakere i Tyskland. I J. Magerøy (red.), Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Norge. Rapport 1995:004. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Lorentzen, H. & Rogstad, J. (1994). Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid. Rapport 1994:011. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.
 • Rogstad, J. (1992). Overtid og bi-arbeid. Arbeidsnotat 92, 3. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Other articles, op-eds

 • Reegård, K. & Rogstad, J. (2013). Hvem snakker med de frafalne? Kronikk. Aftenposten, 11.9.
 • Rogstad, J. (2012). Elsker vi demokratiet? Dagsavisen, 5. januar.
 • Rogstad, J. (2009). Liv og ære. Dagbladet, 9. september.
 • Rogstad, J. (2008). Hvilket mangfold? Dagbladet, 12. august.
 • Rogstad, J. (2007). Vi, de andre og valget. Aftenposten, 11. april.
 • Rogstad, J. (2007). Etniske nettverk – demokratiets hodepine? LO-aktuelt, 13/2007.
 • Rogstad, J. (2005). Du ser det ikke før du tror det. Forum, nr. 7. Aetats tidsskrift.
 • Rogstad, J. (2005). Minoritetspolitikk. Dagbladet, 29. august.
 • Rogstad, J. (2005). Krønikesamfunnet som forsvant. LO-aktuelt, nr. 8.
 • Rogstad, J. (2004). En mors bekymring. Dagbladet, 11. februar.
 • Rogstad, J. (2003). Melkesjokolandet? Dagbladet, 29. desember.
 • Rogstad, J. (2002). Educating Shabana. Dagbladet, 7. august.
 • Rogstad, J. & Aase, T. (2002). Ullevål sykehus – en flerkulturell modell? Dagsavisen, 29. april.
 • Rogstad, J. (2001). Hverdagsrasisme og rollemodeller. VG, 20. februar.
 • Rogstad, J. (2001). Tapt uskyld? Dagsavisen, 8. februar.
 • Rogstad, J. (2001). Fra ammerom til bønnerom. Hotell og restaurantarbeideren, 4/2001.
 • Rogstad, J. (2001). Hotell med særklasse. Hotell og restaurantarbeideren, 3/2001.
 • Rogstad, J. (2000). Det flerkulturelle arbeidsmarkedet. Dagsavisen, 11. desember.
 • Rogstad, J. (1999). Hvordan skal vi vite hva de kan? LO-Aktuelt, Nr 9/99.
 • Djuve, A. B. & Rogstad, J. (1998). Virker innvandrerkvotering? Dagbladet, 24. september.
 • Rogstad, J. (1998). Å se arbeidsgivere i hvitøyet. Dagbladet, 26. august.
 • Rogstad, J. (1998). Den vanskelige returen – Hvorfor drar så få tilbake til Bosnia? Dagsavisen Arbeiderbladet, 3. februar.
 • Rogstad, J. (1996). Er tiden over for overtid? Aftenposten, 30. august.
 • Rogstad, J. (1993). Overtid som middel. Dagens Næringsliv, 12. november.

Dissertations

 • Rogstad, J. (2000). Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Dr. gradsavhandling, Universitetet i Oslo. (Også utgitt som Rapport 2000:017 hos Institutt for samfunnsforskning.)
 • Rogstad, J. (1993). Overtidsarbeid blant lønnstakere - mulige årsaker. Universitetet i Oslo, Institutt for sosiologi (hovedoppgave). (En forkortet utgave er publisert under samme navn ved Institutt for samfunnsforskning, Rapport 1993:013).

Slides and presentations

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Streetadress: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are