logo fafo 194x64
  • Deeyah Kahn presenterer filmen sin på Fafo-båten

    01. juli 2016

    Under Arendalsuka vil Deeyah Kahn besøke Fafo-båten og presentere filmen "Jihad: A story of the others". Hvorfor blir noen jihadister? Hva driver dem? Og hvordan er det mulig å forebygge? Dokumentaren, som vises onsdag 17. august kl 19, er basert på et over to år langt opphold med ledende figurer i den britiske jihad-bevegelsen. Det blir også debatt om årsaker til og muligheter for å forebygge radikalisering, hvor Deeyah deltar.

    Se hele programmet for Fafo under Arendalsuka

Ny rapport om renholdsbransjen

12.07.16

For snart fire år siden ble det innført en godkjenningsordning i renholdbransjen. Dette er ett av tiltakene for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Sentrale bransjeaktører mener ordningen har hatt en positiv betydning, men de er utålmodige. Det er slik at kundene ikke kjenner den godt nok. Våre undersøkelser viser at det særlig er innkjøpere i privat sektor som mangler kjennskap.

Nytt Fafo-notat: Hvem skal betale for lærlingene?

01.07.16

Skal Norge gjøre som danskene, å la virksomhetene betale lærlingtilskuddet? Dette notatet handler om modeller for finansiering av lærlingeplasser. I Norge gjøres dette over skatteseddelen, mens den i Danmark finansieres gjennom en kollektiv ordning hvor alle virksomheter bidrar. Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad tar for seg fordeler og ulemper ved de to modellene.

Arbeidsgivere er negative til søkere som har hull i CVen

01.07.16

Arbeidsgivere er negative til søkere som har hull i CVen. Det «positive» er at det ikke er noen dobbel straff for minoritetssøkere. Ledighet er like skadelig for alle grupper. Dette viser en ny studie av Jon Rogstad, Gunn Elisabeth Birkelund og Kristian Heggebø. Artikkelen er publisert online i European Sociological Review.

Nytt Fafo-notat: Lovfestet minstelønn i Frankrike

01.07.16

Debatten om en europeisk minstelønn er tilbake på agendaen, blant annet som følge av finanskrisen, økt lavtlønnsproblematikk og arbeidsmobilitet i Europa. Dette notatet, skrevet av Kristin Jesnes, handler om den franske minstelønnsordningen. Hvordan fungerer ordningen, og hvordan utvikler minstelønnen seg over tid? Dette er noen av spørsmålene som besvares.

Fafo Østforum 22. juni: Om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

21.06.16

Sosial dumping ved offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet behandles i to nye rapporter fra Riksrevisjonen. Rapportene ble offentliggjort 21. juni. På dette seminaret hos Fafo Østforum 22. juni kl 13-15 la Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet kommenterte hver sin rapport.

Fafo-båten 17. august: Ideell og snill? Velferd på anbud

21.06.16

Et av mange arrangementer på Fafo-båten, som ligger i Arendal 17. og 18. august, tar opp møtet mellom offentlige og private tilbydere på velferdsfeltet. Hvilken rolle spiller de ideelle aktørene? Og hva skjer når tjenestene blir rekommunalisert? Du får møte: Karl Henrik Sivesind (ISF), Jon Mathias Hippe (Fafo), Mette Kalve (N.K.S. Kløverinstitusjoner og koordinator for Ideelt nettverk), Petter Furulund (NHO Service) og stortingsrepresentantene Bård Hoksrud (FrP) og Torgeir Micaelsen (AP). 

Mindreårige kan ha gode grunner til å forlate familien

20.06.16

Det er ikke best for flyktning-ungdommer å bli sendt tilbake, skriver Anne Britt Djuve og Guri Tyldum (bildet) som et svar til Trond Markestad. I sitt innlegg den 15. juni konkluderer Markestad med at det vil være det beste for enslige mindreårige som kommer til Norge, å bli sendt hjem igjen. - Problemet er at det kan være vel så skadelig å være hjemme, hevder Djuve og Tyldum i sitt innlegg.

Ny artikkel om varsling i offentlig forvaltning

17.06.16

Er varsling til lokalpolitikere akseptabelt? Og hvordan håndterer politikerne varslinger fra administrativt ansatte i kommunene? Sissel C. Trygstad har skrevet en artikkel  sammen med Marit Skivenes (Universitetet i Bergen) som tar for seg disse spørsmålene.  Artikkelen er publisert online i Scandinavian Political Studies.

Ny artikkel om ungdom mellom utdanning og arbeid

16.06.16

Kaja Reegård har publisert en artikkel i tidsskriftet Young. Artikkelen handler om ungdom som står overfor usikre overganger mellom utdanning og arbeid, og deres strategier for å skape sammenheng og mening. Artikkelen er basert på intervjuer med de samme ungdommene over en treårs periode gjennom deres yrkesfaglige utdanning rettet mot kontorarbeid.

Klima spiller en liten rolle i arbeidslivsforskningen

14.06.16

I et nytt notat, Forskere søkes!, ser Inger Marie Hagen på i hvilken grad klima er et tema i arbeidslivsforskningen. Konklusjonen er at oppmerksomheten er liten og bidragene få. Det er behov for en større forskningsinnsats, ikke minst når det gjelder spørsmål om hva klimaendringer og klimatiltak vil bety for arbeidslivets og partssystemets virkemåte.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi