logo fafo 194x64

Nytt prosjekt: En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet?

04.05.16

Fafos Jon M. Hippe skal vurdere hvordan en utredning av ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundets samfunnsoppdrag kan gjennomføres. I dette forprosjektet skal  det blant annet vurderes hvilke analyser og grunnlagsdata som er nødvendige. Oppdragsgiver er Pensjonistforbundet og LO, og forprosjektet avsluttes i sommer.

Sluttrapport: Sammen om en bedre kommune

03.05.16

I den oppsummerende rapporten om "Sammen om en bedre kommune" drøftes hva som er oppnådd når det gjelder heldtidskultur, reduksjon av sykefravær, kompetanse, rekruttering og omdømme. Rapporten er skrevet av Agenda Kaupang, RO og Fafo.

Hva hindrer barnefattigdom?

03.05.16

I løpet av de siste 10-15 årene har barnefattigdom fått en plass i offentligheten i de nordiske landene. Den fattigdomsreduserende politikken har mange likhetstrekk, men det er bare Norge som har utviklet helhetlige tiltak spesifikt rettet mot fattige familier. Fafos Tone Fløtten (bildet) og Anne Skevik Grødem fra ISF har skrevet om forskjellene i boka Insatser mot barnfattigdom, utgitt av Nordens Välfärdscenter.

Ny artikkel i Food Control

02.05.16

Anne Hatløy er medforfatter på en ny artikkel i tidsskriftet Food Control. Den handler om nivået av giftstoffet aflatoksin i peanøtter som selges i Lusaka-distriktet i Zambia. I tillegg har forskerne sett på hva som skyldes økning i forekomsten av giftstoffet.

Prosjekt om inkludering og mangfold i REMA 1000

28.04.16

Hvilke muligheter og barrierer finnes for mangfold i rekruttering og avansement innenfor REMA 1000? Det skal Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen undersøke. I varehandelen stilles det ikke store krav til formell utdanning ved ansettelse, og det er mulig å avansere uten høyere utdanning.  REMA 1000 har mål om inkludering og mangfold. Fafo-forskerne skal se på hvordan dette fungerer i praksis.

Panama Papers' mørkeste side

28.04.16

Panama Papers har vist oss hvordan en vanlig «skatteluring» kan havne i samme selskap som en krigsherre og et diktatur. Det skriver Mark B. Taylor i en kronikk i Aftenposten i dag.

- Dere må høre på hva vi sier

27.04.16

Ylva og Harald fra Forandringsfabrikken diskuterer frafall fra videregående skole med Henrik Asheim (H). Ungdommene er opptatt av at politikere og skole må lytte til hva de mener. Skolen må også ta mer hensyn til at ungdom har svært ulik livssituasjon. Oppfordringen fra ungdommene kom i forbindelse med lansering av en ny bok om frafall i videregående opplæring.

Hotellstreiken kan tvinge frem ny praksis for lønnsnemnd

27.04.16

Allerede dagen etter at streiken i hotell- og restaurantbransjen startet, ropes det på tvungen lønnsnemnd. Spørsmålet er om tiden er inne for å endre norsk lønnsnemndspraksis. Det skriver Kristin Alsos og Kristine Nergaard i denne kronikken i Aftenposten.

Les også

Virker traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser?

26.04.16

Lise Lien skal på oppdrag fra Oslo kommune evaluere traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser. Bidrar den til målet om å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser, og hva er suksesskriteriene for god måloppnåelse i trainee-programmet? Prosjektet skal være ferdig i desember 2016.

Nytt prosjekt om delingsøkonomi

25.04.16

Hvordan kan delingsøkonomien forventes å påvirke arbeidstakerrettigheter og arbeidsmarkedene i de nordiske landene? Fafo skal undersøke dette på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Kristin Jesnes er forsker på prosjektet, mens Jon Erik Dølvik er prosjektleder.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi