logo fafo 194x64

Ny Fafo-rapport: En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet

07.12.16

I denne rapporten drøftes ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundet samfunnsoppdrag, som forhandlingsrett på pensjonsregulering i folketrygden og deltakelse i det sivile samfunn. Hva skal til for at Pensjonistforbundet kan spille en mer aktiv rolle og hva det vil innebære av aktiviteter? Rapporten er skrevet av Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland.

Nytt Fafo-notat: Hvorfor finnes professorer uten utdanning?

05.12.16

Lønnsforskjeller mellom ansatte med samme utdanningsnivå i stat og kommune er et av temaene i dette notatet, som inngår som en del av prosjektet «Lønnsforskjeller i arbeidsmarkedet 1997-2007». Forfatter Bård Jordfald går også igjennom hvordan utdanningen kategoriseres og hvilke feilkilder som finnes. En stor del av forskjellene skyldes at de ansatte befinner seg i ulike yrker.

Fafo-notat om næringslivet som bistandsaktør

01.12.16

FNs dag for funksjonshemmede er 3. desember. Fafo har utarbeidet et nytt notat om næringslivets ansvar som bistandsaktør. Norske myndigheter bør få inn bestemmelser om inkludering av personer med funksjonsnedsettelser som del av bærekraftsmålene, skriver Inger Lise Skog Hansen, Mark Taylor og Arne Backer Grønningsæter. Notatet lanseres i dag på en konferanse i regi av Norsk senter for menneskerettigheter

Nytt prosjekt: Utvikling av gode yrkesfaglærere

30.11.16

Hva slags kompetanse må yrkesfaglærere ha for å gi undervisning som er relevant både for elever og for arbeidslivet? Det er et sentralt spørsmål i prosjektet som utføres på oppdrag fra KS. Behovet for etter- og videreutdanning blant yrkesfaglærerne er noe av det som skal kartlegges. Det skal gjennomføres av Anna Hagen Tønder (prosjektleder), Sol Skinnarland og Tove Mogstad Aspøy

Opptak fra Fafo-tv: Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016

29.11.16

På dette seminaret fikk vi oppdatert statistikk og vurderinger av arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Jon Erik Dølvik fra Fafo, Helge Næsheim fra Statistisk sentralbyrå og Lene S. Hagen fra Servicesenter for utenlandske arbeidstakere.

Nytt prosjekt om seniorpolitikk i varehandelen

29.11.16

Hva er betingelsene for god seniorpolitikk i varehandelen? I dette prosjektet skal det skaffes en oversikt over hvordan det arbeides med seniorpolitikk i denne delen av arbeidslivet. Hensikten er å gi kunnskap som kan brukes i IA-arbeidet. Prosjektet er på oppdrag fra Fellestiltakene LO-Virke og Senter for seniorpolitikk, og skal gjennomføres av Anne Inga Hilsen og Åsmund Hermansen.

Kan den norske modellen inspirere Hellas?

28.11.16

Greske myndigheter får i dag overlevert en rapport fra Fafo om den norske modellen. Hellas er fremdeles hardt rammet av finanskrisa fra 2008-2009, og har innført flere velferdsreformer. På en konferanse i Athen gir Tone Fløtten og Magne Bråthen presentasjoner om norsk velferdspolitikk og inkludering i arbeidslivet. Målet er å peke på institusjoner og ordninger som kan fungere som inspirasjon for politikere og byråkrater i Hellas.

Tariffoppgjøret 2016: Nulloppgjør og «revolusjon» i staten

25.11.16

Sju streiker og strid om lokale forhandlinger og pensjon. Dette var noen av ingrediensene i årets lønnsoppgjør. Hovedoppgjøret for 2016 bød på flere overraskelser. Ikke minst gjaldt det «revolusjonen» i staten, som endte opp med en splittelse av hovedtariffavtalen. Fafo-forsker Åsmund Arup Seip oppsummerer i en artikkel i arbeidslivet.no tariffåret 2016.

Nytt notat om partssamarbeidet i fagopplæringen

24.11.16

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring fungerer ikke slik det var tenkt. Det er en av konklusjonene i dette notatet, som bygger på tidligere forskning, dokumentanalyse og intervjuer. De faglige rådene fungerer i større grad etter intensjonene, men det er store forskjeller når det gjelder partenes engasjement og innflytelse. Forfattere er Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen.
Se opptak fra frokostseminaret hos Fafo i dag.

Nytt prosjekt om eldre med hiv

22.11.16

Med utgangspunkt i Fafos tidligere levekårsstudier blant hivpositive reises det spørsmål om endringer i levekår og livskvalitet for hivpositive over 50 år. Hva betyr det å ha hatt hiv over en lengre periode? Og hvordan håndterer eldreomsorgen det å møte eldre med hiv? Dette er et forprosjekt som skal gjennomføres av Arne Backer Grønningsæter (prosjektleder) og Inger Lise Skog Hansen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi