logo fafo 194x64
Nytt prosjekt om foreldrestøtte

Nytt prosjekt om foreldrestøtte

01.12.15

Fafo skal lage en kunnskapsstatus om foreldrestøttende tiltak. Hvordan drives det? Hvordan virker det i møte med foreldre med ulik sosial og kulturell bakgrunn? Eksempler er foreldreveiledningsprogram og generelt arbeid gjennom oppfølging fra helsestasjoner, i barnehage og skole og barnevernet. Oppdragsgiver er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Beret Bråten (bildet) er prosjektleder, og med seg har hun Silje Sønsterudbråten.

Vi gratulerer Guri Tyldum med doktorgraden

Vi gratulerer Guri Tyldum med doktorgraden

30.11.15

Guri Tyldum forsvarte i dag sin doktorgradsavhandling ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Avhandlingen har tittelen "The social meanings of migration".
Hvordan sikre framtidens tariffavtaler?

Hvordan sikre framtidens tariffavtaler?

30.11.15

Hvordan øke organisasjonsgraden og sikre framtidens tariffavtaler? Arbeidstakere og arbeidsgivere har felles interesser i å sikre et regulert arbeidsliv. Samtidig er konkurransen hardere, og tariffavtalene kan oppleves som lite fleksible. Fafo-forskerne Kristin Alsos og Kristine Nergaard (bildet) setter dette temaet på dagsordenen på et seminar hos Fafo i dag.
Hva kan verden lære av Tunisia?

Hva kan verden lære av Tunisia?

27.11.15

Den 8. desember arrangeres det en konferanse til ære for vinnerne av Nobels fredspris 2015, som er den tunisiske nasjonale dialogkvartetten. Innledere er akademikere, forskere, politikere og representanter fra fagbevegelsen. Fra Fafo deltar Kristian Takvam Kindt.

Arrangementet finner sted på Håndverkeren, Rosenkrantzgate 7, kl 9-15:30.

Program og påmelding

Hvordan følges lærlinger opp?

Hvordan følges lærlinger opp?

26.11.15

Akershus fylkeskommune vil vite mer om kvaliteten på oppfølgingen av lærlinger. I dette prosjektet skal derfor Akershuslærlingenes situasjon sammenliknes med den kvalitetsdefinisjonen som er utarbeidet av fylkeskommunen. Arbeidet skal utføres av Silje Andresen (bildet) og Rolf K. Andersen.
Moderne perspektiver på økofeminisme

Moderne perspektiver på økofeminisme

25.11.15

Anne Inga Hilsen har sammen med Mary Brydon-Miller skrevet kapitlet "Where Rivers Meet: Exploring the Confluence of Ecofeminism, Covenantal Ethics, and Action Research" i boka Contemporary Perspectives on Ecofeminism, utgitt hos Routledge.

Kronikk om NAV og unge arbeidsledige

Kronikk om NAV og unge arbeidsledige

23.11.15

Det er behov for tettere oppfølging av unge arbeidssøkere enn for andre grupper. Fafo har nylig avsluttet et forskningsprosjekt om Nav-kontorenes oppfølging. Den bekrefter hvor viktig Nav-veilederne er, skriver Arne Backer Grønningsæter (bildet), Magne Bråthen og Anne Hege Strand i en kronikk i Dagsavisen i dag.
Fafo-forskere med bakgrunn om terrorangrepet i Mali

Fafo-forskere med bakgrunn om terrorangrepet i Mali

20.11.15

I løpet av fredagen, under den dramatiske gisselaksjonen i Bamako i Mali, har to av Fafos forskere og Mali-kjennere, Tone Sommerfelt og Jon Pedersen, gitt bakgrunnsinformasjon i NRKs nyhetssendinger. Fafo har forsket på religiøse strømninger blant befolkningen i Mali og presentert forskningen på ulike måter.
Hvordan beholde eldre arbeidstakere

Hvordan beholde eldre arbeidstakere

20.11.15

Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad har publisert artikkelen "Retaining older workers - analysis of company surveys from 2005 and 2010" i International Journal of Manpower.
Den viser hvilke tiltak virksomhetene har for å holde på eldre arbeidstakere. Andelen virksomheter som har slike tiltak, og hvor mange tiltak som tilbys, har økt betydelig fra 2005 til 2010.

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015

Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015

19.11.15

Hvor mange arbeidsinnvandrere har kommet til Norge i 2014 og 2015? Hvordan rammes de av arbeidsledigheten? Hva trenger de hjelp til? Dette er tema for årets siste seminar i regi av Fafo Østforum, som arrangeres 3. desember fra 14 til 16.

Program og påmelding
Fortsatt stort innvandrerunderskudd blant tillitsvalgte

Fortsatt stort innvandrerunderskudd blant tillitsvalgte

18.11.15

Innvandrere er fortsatt kraftig underrepresentert blant de øverste tillitsvalgte i LO-familien. Dette kommer fram i en ny undersøkelse fra Fafo, gjennomført av Inger Marie Hagen (bildet) og Ragnhild Steen Jensen
Mobilitet blant seniorer i Norge

Mobilitet blant seniorer i Norge

16.11.15

Fafo og Samfunnsøkonomisk Analyse samarbeider om et prosjektet som skal gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer (50+) i Norge. Hva innebærer det at mobiliteten på arbeidsmarkedet er lav for denne gruppen? Fra Fafo deltar Tove Midtsundstad (bildet), Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi