logo fafo 194x64

Trurer populismen vår tro på myndighetene?

24.03.17

Hør danske Per Mouritsen (bildet) fra Århus universitet og Fafos Tone Fløtten på Studio 2 i P2, der de snakker om den danske og nordiske velferdsstaten og tilliten vi har til samfunnets institusjoner.

Hva kan true tilliten i det norske samfunnet?

23.03.17

Det sies at det tar lang tid å bygge opp tillit og kort tid å bryte den ned. Nordmenn regnes blant de mest tillitsfulle i verden. Vi har tillit til hverandre, til myndighetene, politikere, forhandlingssystemet og forskere. Hva kan true det tillitsbaserte norske samfunnet? Spørsmålet reises i et innlegg skrevet av Tone Fløtten, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård.

Fafokonferansen i Fafo-tv

21.03.17

Med overskriften Tillit i populismens tid spør årets Fafokonferanse hvordan det står til med tilliten til politikere, offentlige tjenester, fagforeninger, arbeidsgivere, forskere og journalister. Konferansens tre scener kan følges direkte eller i opptak senere.

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

21.03.17

Hvilke tariffmessige konsekvenser får omorganiseringer av offentlige tjenester og oppgaver? I denne rapporten, skrevet av Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg, ser forfatterne på virkningen innen seks områder: pleie og omsorg, renhold, barnehager, kantine og avfallsbehandling. Rapporten er finansiert av LO.

Å bli eldre med hiv

17.03.17

Den medisinske utviklingen har gjort at det er en betydelig gruppe hivpositive over 50 år. Hvordan er det å bli eldre med hiv i et levekårs- og livskvalitetsperspektiv? Det er spørsmålet i pilotstudien som er utført av Arne Backer Grønningsæter. Den viser at bekymringene knytter seg til helse- og livssituasjonen og til eldreomsorgen sin evne til å håndtere deres behov.

Hvem vinner anbudene i elektrobransjen?

14.03.17

El og IT Forbundet har fått tilbakemeldinger på at mange offentlige kontrakter tildeles bedrifter med lav grunnbemanning. Forbundet ønsker derfor å kartlegge hvem som vinner anbudene. Hovedhensikten er å se hvordan bedriftene bemannes, det vil si andelene faste og midlertidige stillinger, samt omfang av underentrepriser. Rolf K. Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

HMS-utfordringer når man jobber alene

13.03.17

Større grad av alenearbeid er en trend blant flere yrkesgrupper. Samtidig er kunnskapen om HMS-utfordringer knyttet til alenearbeid svært begrenset. Mona Bråten skal, på oppdrag fra LO, kartlegge omfanget av alenearbeid for ulike medlemsgrupper, HMS-utfordringer og hvilke systemer og rutiner virksomhetene har når det gjelder å forebygge risiko for ulykke og helseskade.

Hvordan står det til med ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren?

09.03.17

Blant ansatte i kommuner og fylkeskommuner er det rundt 20 prosent som har vært vitne til, avdekket eller opplevd kritikkverdige forhold det siste året. Seks av ti varslet om forholdet. Dette kommer fram i denne rapporten, som handler om ytringsfrihet og varsling i kommunesektoren. Den er laget på oppdrag fra KS og er forfattet av Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad.

Seksuell trakassering på jobben

08.03.17

I denne rapporten har Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad undersøkt omfanget av seksuell trakassering i hotell og restaurant og helse og omsorg: Hvem trakasserer, hvor ofte skjer det og hvilke konsekvenser har det for arbeidstakerne? Det reises også spørsmål om hvordan arbeidsgiverne følger opp slike saker.

Se opptak av 8. mars-seminaret: Trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet

07.03.17

Fafo markerte den internasjonale kvinnedagen med seminar og mingling. Årets tema var trakassering av kvinner i offentligheten og arbeidslivet. 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi