logo fafo 194x64

Ernæring ikke prioritert i norsk bistand

23.11.17

Anne Hatløy (bildet) og Tone Sommerfelt har, sammen med Liv Elin Torheim, skrevet en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening om ernæring og bistandspolitikk. Ernæring er en viktig faktor på den globale utviklingsagendaen, men er ikke prioritert fra norsk side.

Hva er tariffavtalenes rolle for kompetanseutvikling?

22.11.17

I dette notatet gis en oversikt over bestemmelser om kompetanseutvikling i et utvalg tariffavtaler i privat sektor. Hensikten er å gi et godt grunnlag for å diskutere tariffavtalenes rolle i en større kompetansepolitisk sammenheng. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra LO. Forfattere er Dag Olberg (bildet), Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder.

 

Opptak på Fafo-tv: Fafo-seminar 21. november om digitalisering

21.11.17

Professor Wolfgang Schroeder ved Universitetet i Kassel i Tyskland har sett på hvordan tysk fagbevegelse jobber med utfordringene knyttet til digitalisering. Hva kan de nordiske landene lære av de tyske erfaringene? Seminaret ble holdt på engelsk. #FoWnordics

Fafo på LO Stats konferanse

21.11.17

Konkurranseutsetting og medbestemmelse er to stikkord for en undersøkelse blant LO Stats medlemmer, som presenteres av Sissel C. Trygstad på kartellkonferansen på Gol i dag. Resultatene legges ut her på Fafos hjemmeside om kort tid.

Fraværet er redusert, men det er forskjellsbehandling

20.11.17

Etter innføringen av en nasjonal grense for udokumentert fravær i videregående opplæring høsten 2016, er fraværet redusert. Men tilpasninger av regelverket fører til forskjellsbehandling. Det har også blitt økt belastning for fastIegene. Silje Andresen, Mathilde Bjørnset (bildet), Kaja Reegård og Jon Rogstad er forfattere av rapporten.

Er demokratiet i forandring? 23. november kl 18

17.11.17

Samfunnsdebatten forandrer karakter. Velgerne er i bevegelse, og viktige samfunnsinstitusjoner er i endring. Betyr det at demokratiet også er i ferd med å omformes? UiO, ISF og Fafo inviterer til spennende debatt og innlegg på Litteraturhuset torsdag 23. november kl 18-21. Blant annet blir det debatt om den nordiske modellen, der forskningssjef Sissel C. Trygstad innleder.

Arbeidsinnvandrere og rus

17.11.17

Åsmund Arup Seip har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge. Mange av disse har opplevd å arbeide under dårlige, og i noen tilfeller ulovlige, betingelser. I denne rapporten kartlegges det hvilke faktorer som gir risiko for rusmiddelmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere.

De gode radikale i krig mot «Den islamske staten»?

16.11.17

Nerina Weiss har skrevet et kapittel i en bok om skandinaviske fremmedkrigere. Hun mener at mobilisering til vold kan beskrives som en konstant utvikling, der avgjørelser tas underveis, retninger endres, og personer drifter inn og ut av voldelige grupperinger. Denne utviklingen preges av tilfeldigheter og sosiale relasjoner, og ikke minst krigens forløp.

Vi tier om seksuell trakassering

15.11.17

Seksuell trakassering er et arbeidsmiljøproblem. Men hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med det? Spørsmålet stilles av Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad i denne kronikken hos FriFagbevegelse.

Hvordan møte digitaliseringen?

14.11.17

Tirsdag 21. november vil professor Wolfgang Schroeder innlede om hvordan tysk fagbevegelse har jobbet med utfordringer knyttet til digtalisering. Ny teknologi endrer både verdikjeder, forretningsmodeller, kompetansebehov og maktforhold i arbeidslivet. Hva Norden kan lære av erfaringene er ett av spørsmålene for dette seminaret, som starter klokka 14 hos Fafo.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi