logo fafo 194x64

Fafo-frokost 27. oktober: Foreldreveiledning - virker det?

20.10.16

Vårt velferdssystem har flere tiltak som skal støtte og veilede foreldre, men foreldreveiledning er omdiskutert. Det dreier seg om hvor grensene for offentlig myndighetsutøvelse skal gå. På dette seminaret presenterer Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten en kunnskapsstatus om veiledningsordninger for foreldre flest.
Seminaret strømmes på Fafo-tv.

Fafo Østforum seminar 26.10: Lovløse forhold i norske farvann?

19.10.16

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette er tema på seminar hos Fafo Østforum den 26. oktober, kl. 14-16. Det blir innledere fra Industri Energi, Norsk olje & gass,Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat, Universitetet i Oslo og Norges Rederiforbund.

Fafo-frokost 25. oktober: Barns hushjelpsarbeid i Haiti

18.10.16

Fafos rapport om barnehushjelper ble kåret til et av de tolv beste UNICEF-prosjektene i 2016. Fafo anslår at det er opp mot 400 000 barnehushjelper i Haiti. Etter orkanen Matthew vil antall barn som jobber som hushjelper sannsynligvis øke betraktelig. På dette frokostseminaret inviterer vi også til debatt om hvilke konsekvenser våre funn har for innrettingen av norsk utviklingssamarbeid.

Hvilken rolle skal Norden spille i det europeiske asylsystemet?

17.10.16

Fredag samles eksperter fra de nordiske landene for å diskutere hvilken rolle vår region kan spille i et fremtidig europeisk asylsystem. Statsminister Erna Solberg åpner konferansen. Et viktig spørsmål er hvordan EU kan leve opp til sine forpliktelser og samtidig holde innvandringen på et overkommelig nivå. Konferansen er fulltegnet, men kan følges på Fafos nett-tv.

Ny Fafo-rapport: En ideell forskjell?

14.10.16

Hva særpreger spesialisthelsetjenester levert av ideelle organisasjoner, sammenliknet med offentlige og kommersielle aktører?  I denne rapporten tar vi for oss rollen ideelle aktører spiller innen spesialisthelsetjenesten, omfanget av og innretningen på tjenestene, og erfaringer fra bestillere, arbeidstakere og brukere. Rapporten er skrevet av Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter.

Undersøkelse om sextrakassering på jobb

14.10.16

Hver femte ansatte i hotell- og restaurantbransjen har opplevd sex-trakassering på jobb, skriver Fri Fagbevegelse, med henvisning til foreløpige tall fra en ny Fafo-undersøkelse som gjennomføres av Mona Bråten. De endelige resultatene fra denne undersøkelsen, som omfatter medlemmer i Fellesforbundet og Fagforbundet, vil bli publisert ved årsskiftet.

Opptak fra seminar om arbeidsrettene i Norden

13.10.16

Hva er forskjellen på arbeidsrettene i Norge, Sverige og Danmark? Vi inviterte lederne for de tre arbeidsrettene til å redegjøre for forskjellene og å diskutere domstolenes betydning.

Nytt prosjekt om Housing First i Bergen og Sandnes

12.10.16

To Housing First-prosjekter i  Bergen og Sandnes skal evalueres: Har disse ført til bedre bostabilitet og livskvalitet for brukere med rusproblemer og / eller psykiske lidelser? Når man brukerne på en bedre måte med denne metoden? Helse Vest er oppdragsgiver, og arbeidet skal utføres av Inger Lise Skog Hansen og Vidar Bakkeli.

Tillitsvalgte bidrar til å skaffe flere læreplasser

07.10.16

Halvparten av de tillitsvalgte har tatt initiativ til at virksomheten skal ta inn lærlinger på arbeidsplassen. Det viser tall fra LOs tillitsvalgtpanel, skriver Anna Hagen Tønder. Artikkelen er publisert hos Arbeidslivet.no.

Tiltak mot bedriftskriminalitet

06.10.16

Fafos forskningsleder Mark Taylor har deltatt i en ekspertgruppe som har utarbeidet et sett med tiltak, "Corporate Crime Principles", som oppfordrer til etterforskning og påtale av menneskerettighetssaker. Arbeidet er støttet av Amnesty International og International Corporate Accountabilty Roundtable. Tiltakslisten lanseres i London i dag.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi