logo fafo 194x64
  • Seminar 15. februar om lønnsdannelse og ledighet

    05. februar 2016

    Lønnsdannelsen i Norge og Sverige har mange fellestrekk. Samtidig har Sverige i en årrekke hatt langt høyere arbeidsledighet enn Norge. Hvilken rolle spiller den økonomiske politikken i de to landene? Og er målet om full sysselsetting gått ut på dato? Spørsmålene stilles på dette seminaret, som er i regi av Senter for lønnsdannelse.

    Seminaret sendes direkte i Fafo-tv

Gratulerer med doktorgraden til Kathleen Jennings

10.02.16

Kathleen Jennings forsvarte i dag sin avhandling i statsvitenskap. Jennings har undersøkt samspillet mellom FNs fredsbevarere og lokalbefolkningen i Liberia og DR Kongo, og har sett på konsekvenser for fredsoperasjonene og for lokalmiljøet.  

Nordisk migrasjonskonferanse i Oslo

09.02.16

Nordic Migration Research arrangerer den 18de nordiske migrasjonskonferansen 11-12. august 2016. Konferansen skal holdes på Universitetet i Oslo, og tema er migrasjon og sosial ulikhet: globale perspektiver - nye grenser. Sammendrag for konferansepapers kan leveres via nettsiden innen 15. mars.

Ny rapport om LOs lokalorganisasjoner

08.02.16

LOs lokalorganisasjoner skal representere fagbevegelsen lokalt og bidra til å samordne den faglige og politiske virksomheten. I denne undersøkelsen har Kristine Nergaard og Johan Røed Steen blant annet sett på hvordan arbeidet er organisert, hvilke aktiviteter som drives av lokalorganisasjonene og hvilken kontakt disse har med LO sentralt.

Lansering av NORHED-rapport 10. februar

04.02.16

Målet med NORHED-programmet er å styrke kapasiteten til høyere utdanningsinstitusjoner i lav- og mellominntektsland. Fafo-forsker Tewodros Aragie Kebede har skrevet resultatrapporten etter første års implementering av programmet, med resultater fra 42 prosjekter. Den lanseres på et seminar hos Norad.

Sluttrapport om Housing first i Norge

03.02.16

Housing first-modellen hjelper bostedsløse med rusmiddelrelaterte og psykiske lidelser med etablering i egen bolig. I denne rapporten vurderes resultatene i ti kommuner. Koordinert tilgang til tjenester og individuell oppfølging er viktige faktorer. Rapporten, som er skrevet av Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli, viser at det er få konkrete planer for videreføring av prosjektene.

Nytt prosjekt om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

02.02.16

Hvordan kan kommunesektoren bekjempe og hindre arbeidslivskriminalitet? Det er tema i et nytt prosjekt for KS, som utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse. Vi spør hva kommunesektoren gjør og hvilke faktorer som kan forklare variasjoner. Line Eldring (bildet) leder prosjektet, andre deltakere er Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård. Prosjektet skal være ferdig i løpet av 2016.

Ny artikkel om holdninger til jobbsikkerhet

01.02.16

Hvordan vurderer arbeidstakere reguleringer for jobbsikkerhet? Er det forskjeller mellom de som har sikre og mer usikre tilknytninger til arbeidsmarkedet? Dette er tema i en artikkel skrevet av  Jørgen Svalund i samarbeid med Antti Saloniemi (Tampere Universitet) og Patrik Vulkan (Göteborgs Universitet). Den er publisert i European Journal of Industrial Relations.

Fafo-frokost 10. februar: Kinas utfordringer i apens år

29.01.16

Den økonomiske veksten i Kina var i 2015 den laveste på 25 år, kritikere av Xi Jinpings regime har vanskeligere kår, miljøproblemene er mer synlige og forholdet til nabolandene og USA er fortsatt en stor utfordring. Hva bør vi her hjemme følge med på for å forstå utviklingen? Innledere fra Fafo er Jon Pedersen og Kristin Dalen.

Uklare ledere kan gjøre at nyansatte sier opp

28.01.16

Mange nyansatte aner ikke om de gjør en god jobb eller ikke i månedsvis etter at de startet, ifølge en Fafo-rapport, som er omtalt både i forskning.no og Science Nordic. Rapporten, som du finner her Passe inn og passe til, er skrevet av Erika Braanen Sterri og Jon Rogstad.

Historien om Arbeidsretten og Riksmekleren

27.01.16

Hva skjer når man er uenige om forståelsen av en tariffavtale? Jo, da er det Arbeidsretten som rydder opp. Riksmekleren er kjent for å løse flokene under tariffoppgjørene. Fafo-forskerne Kristin Alsos (bildet), Åsmund Arup Seip og Kristine Nergaard har vært med på å skrive historien til disse to institusjonene. Bøkene er gitt ut på Pax Forlag. Les artiklene om jubilantene på arbeidslivet.no: 100 år for arbeidsfred og Riksmekleren 100 år

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi