logo fafo 194x64

Læringsutbytte i varehandelen

25.04.17

Virke vil utvikle metoder for å dokumentere ikke-formelle kvalifikasjoner i varehandelen. Sentralt i arbeidet er å lage beskrivelser av lærlingsutbytte og kriterier for kvalifikasjoner. Fafo skal sammen med Saga Advisors gjennomføre en ekstern evaluering av prosjektet. Medarbeidere er Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder og Nina K. Lidahl (Saga Advisors). Ragnhild Steen Jensen (bildet) er prosjektleder.

Fra bostedsløs til varig bolig

21.04.17

Inger Lise Skog Hansen har evaluert forsøk med den amerikanske modellen Housing first, ett i Bergen og ett i Sandnes. Hovedmålet for utprøvingen var å legge til rette for varig bosetting av og bedre livskvalitet for bostedsløse med rusmiddelavhengighet – og/eller psykiske lidelser. Modellen går ut på at deltakerne flytter inn i en ordinær permanent bolig i et vanlig nabolag med oppfølging.

Opptak: seminar om bolig i rus og psykisk helsearbeid

21.04.17

Rus og psykisk helsearbeid er områder hvor mange kommuner har store utfordringer. I Bergen og Sandnes har man satt i gang et prosjekt kalt "Housing first". På dette seminaret ble rapporten "Fra bostedsløs til varig bolig" lansert av Inger Lise Skog Hansen. 

Midlertidige ansettelser 2016

21.04.17

I dette notatet presenterer Kristine Nergaard tall for midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv til og med 2016. Et sentralt spørsmål er om andelen midlertidig ansatte har økt i etterkant av endringene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. juli 2015. Datagrunnlaget er SSBs arbeidskraftundersøkelser (AKU), inkludert tilleggsundersøkelser til AKU 2014 og 2016.

Faktafilm om seniorer i arbeidslivet

21.04.17

Gunvor Næss Larsson møtte stereotypisk tenkning i jakten på ny jobb. I denne filmen ser du hva noen av landets fremste forskere på seniorpolitikk sier om myter og fakta om seniorer. Blant disse er Anne Inga Hilsen (bildet) og Åsmund Hermansen fra Fafo.

Ulike metoder og virkemidler

20.04.17

Fafo-forsker Guri Tyldum og Odd Isungset fra Brennpunkt diskuterte de ulike måtene å undersøke tigging og kriminalitet blant tilreisende fra Romania på Dagsnytt18. Les også Tyldums og Jon Horgen Fribergs kommentarer til Brennpunkt-dokumentaren på Facebook.

Evaluering av matematikkeksamen

19.04.17

Fafo skal i samarbeid med HIOA evaluere matematikkeksamen i 10. trinn fra 2017 til 2019, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. For elevene er kvaliteten på en eksamen avhengig av at den måler de ferdighetene som skal måles, og at det sikres likebehandling. Den må også oppleves å være rettferdig fra år til år for å ha legitimitet. Prosjektleder er Jon Rogstad. Forskere er Silje Andresen (bildet) og Kaja Reegård.

Menneskehandel på Balkan-ruten

06.04.17

Strømmen av flyktninger og migranter gjennom Balkan har økt de siste årene. Dette skaper utfordringer for identifiseringen av og hjelp til ofre for menneskehandel. Denne rapporten oppsummerer erfaringene, og gir anbefalinger til hvordan myndigheter og frivillige organisasjoner kan bedre innsatsen. Forfattere er Anette Brunovskis, Fafo, (bildet)  og Rebecca Surtees (Nexus Institute).

FNs Benghazi?

05.04.17

Etter drapene av FNs etterforskere i DR Kongo, er det forståelig om FN etablerer nye restriktive sikkerhetsregler. Men faktum er at dette kan virke mot sin hensikt. Det skriver Kathleen M. Jennings i et innlegg i Nye meninger. Mark Taylor har publisert innlegget "Killing investigators blinds us all" om samme tema hos Institute for Human Rights and Business.

Opptak Fafo-tv: Opphold i asylmottak og konsekvenser for integrering

04.04.17

På seminaret ble hovedfunn fra Fafo-rapporten "Opphold i asylmottak. Konsekvenser for levekår og integrering", presentert.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi