logo fafo 194x64
  • Ledige stillinger

    24. mai 2016

    Fafo er på jakt etter forskningsleder til velferds- og tjenesteforskningen, og arbeidslivsforskere med interesse for forskning på lønnsdannelse, partsrelasjoner og den nordiske arbeidslivsmodellen. Søkere bør ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse. Vi tilbyr spennende utfordringer i et godt arbeidsmiljø og gode lønns- og pensjonsordninger.

Ny rapport om bruk av skriftlig arabisk i Marokko

27.05.16

Hva er holdningen til og praksisen med skriftlig arabisk blant folk som snakker språket til daglig? I denne rapporten presenterer Fafo-forskerne Tewodros Aragie Kebede og Kristian Takvam Kindt resultater fra en undersøkelse i Rabat-regionen i Marokko. Dette er del av et internasjonalt forskningsprosjekt, finansiert av Forskningsrådet.

Nytt notat om unntak fra bestemmelsene om arbeidsfri

26.05.16

Dag Olberg gir en oversikt over nasjonale reguleringer av daglig og ukentlig arbeidsfri i et utvalg EU-land. Ett av spørsmålene er hvordan disse landene har tatt i bruk unntakene som EUs arbeidstidsdirektiv åpner for når det gjelder arbeidstakers rett til daglig arbeidsfri. Notatet er laget på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund.

Se opptak av Fafo Østforum seminar på Fafo-tv

25.05.16

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene? Dette var tema på dagens Østforum seminar. Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Tysk interesse for Fafos forskning

25.05.16

I dag onsdag 25. mai, tar Fafo imot statsministeren i den den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen, Hannelore Kraft. Hun er på besøk for å sette seg inn i instituttets mangeårige forskning på integrering av innvandrere, spesielt tidlig innsats, gratis kjernetid og andre tiltak rettet mot barn i førskolealder.

Ny rapport om samhandling med BIM

25.05.16

I denne rapporten beskriver Ketil Bråthen og Leif E. Moland rehabiliteringen av Urbygningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. De ser spesielt på den såkalte samhandlingsfasen, som er koblingen mellom detaljprosjektering og bygging. De beskriver også erfaringer med bruk av BIM-kiosker på byggeplassen.

Frokostmøte 31. mai: FNs bærekraftsmål - veike, vage eller verdifulle?

24.05.16

I fjor lanserte FN 17 bærekraftsmål som skal veilede global utvikling fra 2016 til 2030. På dette frokostmøtet diskuteres: Hvordan skal vi måle utvikling på bærekraftsmålene, og er det i det hele tatt mulig? Fafo-forsker Svein Erik Stave (bildet) deltar i diskusjonen. Møtet arrangeres av Fafo, ForUM og CICERO og finner sted i Kulturhuset (på Youngstorget) kl 08.00-10.00.

Kronikk om inkludering av syriske flyktninger i vertssamfunn

23.05.16

Den fem år lange krigen i Syria har utfordret de tradisjonelle formene for humanitær bistand, der kapasiteten nå er sprengt. Mona Christophersen mener det er tid for å bevege seg bort fra bare å gi umiddelbar hjelp til mennesker i nød og over til en mer inkluderende tilnærming overfor flyktninger. Kronikken er publisert hos The Global Observatory.

Nytt notat: Oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel

22.05.16

Mindreårige ofre menneskehandel får ikke nødvendig hjelp og assistanse, og saker med mistanke om menneskehandel med mindreårige blir ikke etterforsket, viser Fafo i en studie som publiseres i dag. Guri Tyldum har skrevet notatet på oppdrag fra  Barne- og likestillingsdepartementet.

Nytt prosjekt om partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen

20.05.16

Hvordan fungerer det norske partssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen? Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om samarbeidet på nasjonalt nivå og hvilke utfordringer som er knyttet til det. Oppdragsgiver er LO, og arbeidet skal gjennomføres av Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen.

Ny Fafo-rapport: Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

19.05.16

Tema for denne rapporten er unge sosialhjelpsmottakere i alderen 18 til 24 år i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim. Hva er forskjellene i bruken av sosialhjelp? Og hvordan følges ungdommen opp av NAV? Prosjektet er finansiert av KS Program for storbyrettet forskning. Rapporten er skrevet av  Magne Bråthen, Christer Hyggen (NOVA), Lise Lien og Roy A. Nielsen.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi