logo fafo 194x64

Fafo fikk Evalueringsprisen 2016

30.09.16

Studien «Baseline study of Norwegian development cooperation within environment and natural resource management in Myanmar» fikk Evalueringsprisen 2016. Prisen, som deles ut Norsk evalueringsforening, tildeles fremragende evalueringer fra aktører for god planlegging, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Kristin Dalen, Svein Erik Stave og Amsale Temesgen har gjennomført studien på oppdrag fra Norad.

Fafo-tv 29. september: Nye tall om varsling og ytringsfrihet

28.09.16

På dette seminaret får du de viktigste resultatene fra to undersøkelser: En spørreundersøkelse blant norske arbeidstakere og en blant medlemmer i sju fagforbund. To Fafo-notater lanseres på seminardagen. Se direkte torsdag 29. september kl 13-15, eller i opptak senere.

Ny rapport: Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering

28.09.16

I denne rapporten beskriver Sol Skinnarland erfaringer med utprøving av Multiconsults gjennomføringsmodell i detaljprosjekteringsfasen av nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika. Rapporten er del av innovasjonsprosjektet SamBIM, som er delfinansiert av Norges forskningsråds program «Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)».

Fafo-tv fra 27.september: Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

27.09.16

På denne Fafo-frokosten fikk vi vite hvordan partene i arbeidslivet tilnærmer seg utfordringene ved delingsøkonomien i Danmark, Sverige og i Norge. 

The Nordic Model for Dummies

26.09.16

SAMAK har publisert "The Nordic Model for Dummies - All You Need to Know in 6 Minutes". Den er basert på forskningsprosjektet NordMod2030, som Fafo og et nordisk forskerteam gjennomførte for SAMAK og Foundation for European Progressive Studies FEPS.

Les om Fafo-rapporten Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel?

Ny rapport om konsekvenser av uførereformen

23.09.16

Den 1. januar 2015 ble uførepensjon erstattet av uføretrygd i folketrygden. Den skal gjøre det lettere for personer med en uføreytelse å delta helt eller delvis i arbeidslivet. Magne Bråthen og Roy A. Nielsen har sett på hvorvidt endringene har påvirket faktisk og ønsket yrkesaktivitet blant de uføre, målt de første seks månedene med nytt regelverk. Rapporten ble presentert på seminaret "Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet" hos Fafo i dag.

Fafo-tv fra 23.9: Uførereformen og de uføres yrkesaktivitet

22.09.16

Fafo-frokosten presenterte resultatene fra en undersøkelse om hvordan yrkesaktiviteten blant uføre ble påvirket av uførereformen i 2015.

Ny bok: Turnus som fremmer heltidskultur

22.09.16

Hvordan kan vi tenke nytt omkring turnusarbeid? Det er temaet for denne boka, som er redigert av Kari Ingstad og utgitt av Gyldendal. Flere Fafo-forskere har bidratt: Kristine Nergaard har skrevet om utbredelsen av deltid, Leif Moland (medforfatter) om henholdsvis langvakter, vikarpool og forhandlingsturnus, Ketil Bråthen om langturnus i Bergen, og Dag Olberg (medforfatter) om medleverturnus.

Fafo-seminar 29. september om varsling og ytringsfrihet i arbeidslivet

21.09.16

Opplever ansatte å kunne ytre seg fritt? Hvor mange arbeidstakere varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen? Fafo inviterer til lansering av nye undersøkelser om ytringsfrihet og varsling på norske arbeidsplasser. De viser blant annet at fire av ti arbeidstakere unnlater å varsle i frykt for negative reaksjoner. Undersøkelsene presenteres av Sissel Trygstad (bildet) og Johan Røed Steen.

Seminaret sendes i Fafo-tv.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi