logo fafo 194x64
Anne Inga Hilsen har fått stilling som førsteamanuensis

Anne Inga Hilsen har fått stilling som førsteamanuensis

05.10.15

Fafo-forsker Anne Inga Hilsen har fra 1. august en 50 prosent stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Hilsen underviser på masternivå i helsefremmende arbeid og på videreutdanning for tannpleiere, i tillegg til å ha veiledning av studenter.
Fafos frokostserie om flyktningkrisen

Fafos frokostserie om flyktningkrisen

02.10.15

Fafos frokostserie er kalt: Fra Aleppo til Alvdal: Et globalt perspektiv på flyktningkrisen. Den første frokosten finner sted tirsdag 13. oktober og tar for seg hvilke utfordringer og alternativer europeisk asylpolitikk står overfor.
Fafo-forskere med artikler i Søkelys på arbeidslivet

Fafo-forskere med artikler i Søkelys på arbeidslivet

01.10.15

Jon Horgen Friberg og Hedda Haakestad skriver om hvordan styrkeforholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere er forskjøvet som følge av stor tilstrømning av arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa. Kaja Reegård (bildet) viser hvordan elever i den yrkesfaglige salgsutdanningen orienterer seg mot selgerrollen og butikkarbeid. Tidsskriftet anmelder også boka Yrkesfagene under press, som er skrevet av Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder.

Les mer: Søkelys på arbeidslivet nr 3/2015

Ny bok om lønnsforhandlinger lansert på ETUC-kongressen

Ny bok om lønnsforhandlinger lansert på ETUC-kongressen

30.09.15

Fafo-forskerne Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Line Eldring har bidratt med artikler om kollektive forhandlinger, allmenngjøring og lovfestet minstelønn i boka Wage bargaining under the new European Economic Governance, som ble lansert i går på Den europeiske faglige samorganisasjonens kongress, A fair society.
Nordisk migrasjonskonferanse i Oslo

Nordisk migrasjonskonferanse i Oslo

29.09.15

Nordic Migration Researchers Association arrangerer den 18de nordiske migrasjonskonferansen i august 2016. Konferansen skal holdes på Universitetet i Oslo, og tema er migrasjon og sosial ulikhet: globale perspektiver - nye grenser. Fafo-forsker Jon Horgen Friberg er utnevnt til styret.
NAV-tjenester i fengsler

NAV-tjenester i fengsler

28.09.15

Fafo skal gjennom en følgeevaluering undersøke hvordan innsattes rett til NAV-tjenester blir ivaretatt. Hvordan kan disse tjenestene gjøres mer tilgjengelige for de innsatte? Hvordan er ansvarsfordelingen mellom NAV og kriminalomsorgen? Oppdragsgiver er Arbeids- og velferdsdirektoratet, og prosjektleder er Lise Lien.
Opptak av Fafo-frokosten: Gjennomføring av FNs bærekraftsmål i Norge

Opptak av Fafo-frokosten: Gjennomføring av FNs bærekraftsmål i Norge

24.09.15

Fafo-tv sendte direkte fra Fafo-frokosten om FNs bærekraftsmål. Opptaket vil ligge ute i 14 dager.
Pensjonsordninger for ledere i selskaper med statlig eierskap

Pensjonsordninger for ledere i selskaper med statlig eierskap

24.09.15

I dette notatet beskriver Fafo-forsker Geir Veland pensjonsordninger for ansatte med lønn over 12 G (1 080 861 kroner), i 17 selskaper der staten har direkte eierandel. Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i slike selskaper ble endret i februar i år.
Vi gratulerer Tove Midtsundstad med doktorgraden!

Vi gratulerer Tove Midtsundstad med doktorgraden!

23.09.15

Fafo-forsker Tove Midtsundstad forsvarte i dag sin avhandling for ph.d-graden ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Avhandlingen handler om norske virksomheters holdninger til og arbeid med å forebygge og forhindre tidligpensjonering.

Ny bok om minstelønn

Ny bok om minstelønn

23.09.15

Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos (bildet) har skrevet kapitlet "Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?" i en ny bok om minstelønn. Tittelen på boka er "Global Wage Debates. Politics or Economics?", og den er redigert av Gregory Randolph og Knut Panknin.
Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

17.09.15

En ny rapport skrevet av Mona Bråten og Rolf Andersen viser at verneombudene er lite involvert i planlegging og oppstart av prosjektene. Samtidig profesjonaliserer bedriftene HMS-arbeidet. En opplæring bedre tilpasset dagens situasjon i bransjen er viktig for å styrke verneombudenes rolle, slik at de står bedre rustet til å møte utfordringene i bransjen.
Ny Fafo-rapport om medlemsdialogen i Utdanningsforbundet

Ny Fafo-rapport om medlemsdialogen i Utdanningsforbundet

17.09.15

Fungerer dialogen med medlemmene? Spørsmålet ble stilt av ledelsen i Utdanningsforbundet etter at 73 prosent i KS-området stemte «nei» til avtaleutkastet om arbeidstid i juni 2014. I denne rapporten rettes derfor blikket mot meningsutveksling og kommunikasjon innad i organisasjon. Rapporten er skrevet av Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi