logo fafo 194x64

Fafos styrer og råd

Styret for Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning har samme sammensetning som styret for Forskningsstiftelsen Fafo.

Gerd Kristiansen, LO, leder
Tor Arne Solbakken, LO, nestleder
Inger Johanne Bergstøl, Umoe
Mette Nord, Fagforundet
Bjørn Mietinen, Handel og Kontor i Norge
Tone Rønoldtangen, LO Stat

Styremedlem utpekt av staten ved Norges forskningsråd:
Tian Sørhaug, Universitetet i Oslo

Ansatterepresentanter:
Line Eldring
Bård Jordfald
Kristin Dalen

Varamedlemmer:
Jan Davidsen, Fagforbundet
Steinar Krogstad, Fellesforbundet

Varamedlemmer for de ansatte:
Anna Hagen Tønder
Kristin Jesnes
Kristian Takvam Kindt
Lise Lien
Shankat Zamani
Åsmund Hermansen

Fafos råd

Gerd Kristiansen, LO, leder
Jørn Eggum, Fellesforbundet, LO-representant
Inger Johanne Bergstøl, Umoe As
Vuokko Hassel, Coop NKL BA
Jon M. Hippe, Fafo
Mette Nord, Fagforbundet
Tone Rønoldtangen, LO Stat
Sissel M. Skoghaug, Fagforbundet
Torbjørn Vik, Sparebank 1

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi