logo fafo 194x64

Liste over områdene vi forsker på er sortert inn under våre fire temagrupper. Under gruppene finnes forskere, prosjekter og publiseringer.

Alle forskningstema

Allmenngjøring og minstelønn

Anne Mette Ødegård

Ansettelsesformer

Kristine Nergaard

Barnevern

Arne Backer Grønningsæter

Boligsosiale spørsmål

Inger Lise Skog Hansen

Fattigdom

Tone Fløtten

Flyktninger og fordrevne

Åge Arild Tiltnes

Frafall fra utdanning

Kaja Reegård

Fred og stabilitet

Kathleen M. Jennings

Kina

Kristin Dalen

LHBT

Arne Backer Grønningsæter

Livslang læring

Anna Hagen Tønder

Lønn og lønnsdannelse

Bård Jordfald

Midtøsten og Nord-Afrika

Åge Arild Tiltnes

Nordisk modell

Tone Fløtten

Nye økonomier

Kristin Dalen

Partssamarbeid

Inger Marie Hagen

Pensjon

Tove Midtsundstad

Seniorpolitikk

Tove Midtsundstad

Tjenesteforskning

Vidar Bakkeli

Unge utenfor arbeidslivet

Anne Hege Strand

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi