logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende

Oppdaterte tall for 2016
Fafo-notat 2017:12
Kristine Nergaard
The impact of the working environment on work retention of older workers

The impact of the working environment on work retention of older workers

National report – Norway
Fafo-paper 2017:09
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen

Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen

Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
Fafo-rapport 2017:14
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Fafo-notat 2017:10
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård
Bedre og enklere tjenestepensjon

Bedre og enklere tjenestepensjon

Prinsipielle og lovmessige sider ved et fornyet regelverk
Fafo-rapport 2017:21
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen
Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon?

Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon?

En analyse av regulering, avkastning og regnskapsføring i hybrid tjenestepensjon
Fafo-rapport 2017:20
Jon M. Hippe og Pål Lillevold
Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter

Fafo-rapport 2017:18
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell
Fafo-rapport 2017:10
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien
Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse

Fafo-rapport 2017:11
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
Elektrobransjen i tall

Elektrobransjen i tall

Fafo-notat 2017:06
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fra bostedsløs til varig bolig

Fra bostedsløs til varig bolig

Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes
Fafo-rapport 2017:06
Inger Lise Skog Hansen
[12  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi