logo fafo 194x64

Fafo-rapporter

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

Fafo-rapport 2017:15
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Seksuell trakassering i arbeidslivet

Seksuell trakassering i arbeidslivet

Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg
Fafo-rapport 2017:09
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Fafo-rapport 2017:08
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner

Fafo-rapport 2017:04
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Pensjonsuttak før fylte 67 år

Pensjonsuttak før fylte 67 år

Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015
Fafo-rapport 2017:03
Roy A. Nielsen
Veiledningserfaringer

Veiledningserfaringer

Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
Fafo-rapport 2017:02
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Gjør fagbrevet en forskjell?

Gjør fagbrevet en forskjell?

Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole
Fafo-rapport 2017:01
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»

«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»

Oppstartanalyse av satsingen
Fafo-rapport 2016:46
Lise Lien
Retaining Older Workers

Retaining Older Workers

Fafo-report 2016:45
Åsmund Hermansen
Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon

Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon

Fafo-rapport 2016:44
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland
Assimilering på norsk

Assimilering på norsk

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn
Fafo-rapport 2016:43
Jon Horgen Friberg
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet

En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet

Diskusjon av strategiske muligheter
Fafo-rapport 2016:42
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

Fafo-rapport 2016:41
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
SamBIM

SamBIM

Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport
Fafo-rapport 2016:40
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

Fafo-rapport 2016:39
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
The Norwegian social model – an inspiration for Greece?

The Norwegian social model – an inspiration for Greece?

Fafo-report 2016:38
Magne Bråthen and Tone Fløtten
Bedre gjennomføring i videregående opplæring

Bedre gjennomføring i videregående opplæring

Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
Fafo-rapport 2016:37
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Oslo kommunes traineeordning for  mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

En midtveisevaluering
Fafo-rapport 2016:36
Lise Lien
Retur som avtalt?

Retur som avtalt?

En effektivitetsstudie av Norges returavtaler
Fafo-rapport 2016:35
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund

Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:34
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi