logo fafo 194x64
Elin Svarstad stipendiat på fagbevegelsesprogrammet

02. januar 2018

Hun skal skrive om hvordan desentralisering av lønnsdannelsen påvirker lønnsstrukturen og bedriftenes lønnsomhet. Elin starter i stipendiatstillingen rundt nyttår. Fagbevegelsesprogrammet er finansiert av LO og omfatter forskning på kollektive partsforhold i arbeidslivet, tariffavtaler og tarifforhandlinger. Elin Svarstad er utdannet siviløkonom.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi